Số dư đầu kỳ : TK 337.1 : 6.000 ( Vật Liệu A )

1.Xuất kho vật liệu A sử dụng cho hoạt động Dự Án 2.000 .Số còn lại đem nhượng bán cho bên ngoài thu được tiền mặt nhập quỹ 5.000

a.Nợ TK 337.1 : 6000
Có TK 152 : 6000

b.Nợ TK 111 : 5000
Có TK 511 : 5000

2.Nhập khẩu 1 TSCĐ HH dùng cho SXKD, giá chưa thuế nhập khẩu 20.000, đơn vị đã trả người bán bằng tiền mặt, thuế suất nhập khẩu phải nộp 50%, thuế GTGT 10%

a.Nợ TK 211 30.000
Có TK 111 20.000
Có TK 333.7 10.000

b.Nợ TK 311.3 3.000
Có TK 333.1 3.000

3.Xuất kho Sản phẩm để bán giá chưa thuế GTGT 200.000, thuế GTGT 20.000, người mua đã chuyển tiền gửi Kho bạc trả

Nợ TK 112 220.000
Có TK 531 200.000
Có TK 333.1 20.000

Em định khoản đã đúng chưa ạ. Nếu đúng thì cho em hỏi :
1.tại sao ko có định khoản "sử dụng cho hoạt động dự án" rồi
2.Ko thấy định khoản ghi tăng khi hình thành TSCĐ
VD : Nợ TK 431
Có TK 411
Nhập khẩu có được khấu trừ thuế như trên ko ?
3.Em thấy trong sách nói khi mà xuất kho sản phẩm hay hàng hóa để bán thì định khoản như thế này
Nợ TK 531
Có TK 155

********************************

Trong 1 số bài tập thường có yêu cầu :
Cho biết các nghiệp trên được phản ánh vào sổ kế toán nào theo hình thức kế toán nhật ký chung ( hoặc chứng từ ghi sổ )

cái đó là làm như thế nào vậy ?

Cảm ơn anh, chị đã xem bài viết và mong nhận được sự góp ý