Đây là phần 2 của truyện Eragon, cũng khá hay, fim Eragon xem cũng tạm, game Eragon thì chơi cũng good, nói chung là đạt đc trung bình khá cho tất cả cái gì dính đến Eragon.