Nội dung quyển sách bao gồm 4 phần được sắp xếp theo chương trình của Giáo trình “Tài chính doanh nghiệp” bậc Cao đẳng kế toán. Trong mỗi phần gồm có: Tóm tắt nội dung cơ bản, bài tập, hướng dẫn giải một số bài tập tiêu biểu và đáp số.

Trong quá trình biên soạn tác giả đã cố gắng trình bày thật đơn giản dễ hiểu, gắn với Chế độ quản lý tài chính mới ban hành. Quyển sách đã được đồng nghiệp trong Khoa và Hội đồng khoa học Nhà trường đóng góp ý kiến và chỉnh sửa. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân tình của các độc giả.
Phần I: Tài sản cố định, vốn cố định trong doanh nghiệp.
Phần II: Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Phần III: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Phần IV: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

Tải tài liệu này về tại đây:
http://www.vietthuvien.com/2011/01/b...inh-doanh.html