Đăng ký Ðăng nhập

Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 41
 1. #1
 2. Đang ở
  VietBank/STB/VIB/VietinBank
 3. Bài viết
  7,946
 4. Thanks
  811
 5. Thanked 9,164 Times in 1,980 Posts
 6. Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

  Số: ….. TB/ĐHNH - 2011
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2011

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
  NĂM HỌC 2010 – 2011  (SV đọc kỹ thông báo này và phụ lục đính kèm)
  Từ năm học 2010 - 2011, theo nghị định số 49/2010/NĐ – CP; quy trình, thủ tục miễn giảm học phí có thay đổi. Trên cơ sở thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT – BGDĐT – BTC – BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011 (sinh viên xem toàn văn thông tư hướng dẫn này tại website: www.moet.gov.vn hoặc website: www.buh.edu.vn/Phòng Công tác Chính tri – Sinh viên – Chế độ, chính sách); Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên Trường thông báo về việc miễn, giảm học phí năm học 2010 – 2011 như sau:
  I. Đối t­ượng được miễn học phí (chỉ nêu đối tượng liên quan đến sinh viên)
  1) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Cụ thể:
  a - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh).
  b - Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
  * Các đối tượng trên cần có: Giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công và thân nhân của người có công với cách mạng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và Ủy ban nhân dân xã xác nhận (theo quy định tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 Mục III Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ).
  2) Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
  * Các đối tượng trên cần có: Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình
  3) Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Cụ thể:
  a - Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
  b - Sinh viên bị tàn tật có khó khăn về kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động người tàn tật. Việc xác định đối tượng có khó khăn về kinh tế áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
  * Các đối tượng trên cần có: Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Hiện nay theo mẫu số 5 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) đối với sinh viên mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa; giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
  4) Sinh viên hệ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC- BNV-UBDT ngày 7/4/2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.
  5) Sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Việc xác định hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
  * Các đối tượng trên cần có: Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp
  II. Đối t­ượng được giảm học phí (chỉ nêu đối tượng liên quan đến sinh viên)
  1) Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại (xem hướng dẫn đính kèm).
  * Các đối tượng trên cần có: Giấy xác nhận ngành, nghề độc hại của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp
  2) Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:
  Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động.
  * Các đối tượng trên cần có: Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.
  III. Thủ tục miễn, giảm học phí:
  1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:
  - Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, sinh viên làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu đơn dowload tại website http://buh.edu.vn/ Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên (phụ lục đính kèm) hoặc nhận tại Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, điền thông tin và nộp về Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên để xác nhận (SV có thể làm theo 2 hình thức: trực tiếp lên xác nhận tại Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên hoặc nộp tập trung cho lớp trưởng mang đi xác nhận). Việc nhận và trả đơn đã xác nhận của Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên theo lịch làm việc chung đã thông báo.
  Thời gian làm xác nhận tại Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên từ ngày ra thông báo đến hết 20 tháng 02 năm 2011.
  - Bước 2: Sinh viên mang theo đơn có xác nhận của Trường và các giấy tờ chứng nhận liên quan (bản sao công chứng) tới Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp quận, huyện nộp vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2011.
  2. Phương thức chi trả:
  - Sinh viên sẽ được nhận lại tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp quận, huyện chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của sinh viên theo quy định (trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thông báo cho gia đình sinh viên biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ).
  - Tiền hỗ trợ được cấp như sau: cấp 10 tháng/năm theo kỳ hạn sau: Lần 1 cấp vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm; Lần 2 cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.
  - Trường hợp gia đình sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.
  - Trường hợp sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nơi sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật theo xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chi trả.
  TL. HIỆU TRƯỞNG
  KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký)

  LÂM THỊ KIM LIÊN
  SINH VIÊN LƯU Ý
  I. QUY ĐỊNH NHẬN ƯU ĐÃI:
  Sinh viên thuộc đối tượng ưu đãi theo quy định tại thông tư số 29/2010/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH; nếu cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất. Sinh viên cùng lúc học nhiều trường hoặc nhiều khoa trong một trường cũng chỉ được hưởng chế độ tại một trường.
  II. VIỆC XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ NHƯ SAU:
  - Xã biên giới: Xã biên giới trên đất liền tính từ biên giới quốc gia trên đất liền vào hết địa giới hành chính của xã có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền; Xã biên giới trên biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính của xã giáp biển và đảo, quần đảo; Danh sách các xã ở khu vực biên giới trên đất liền, khu vực biên giới trên biển được quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế khu vực biên giới.
  - Xã vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:
  + Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện tỉnh là miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện tỉnh là miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 64/UB- QĐ ngày 26/8/1995 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/8/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 18/3/1998 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07/07/2006 Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
  + Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.
  + Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.
  - Xã hải đảo theo quy định tại các Quyết định dưới đây:
  + Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
  + Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.
  - Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định dưới đây:
  + Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
  + Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).
  + Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.
  + Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.
  + Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.
  + Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.
  + Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
  File đính kèm File đính kèm

  Các hoạt động trong trường muốn SVNH hỗ trợ truyền thông xin vui lòng gửi qua mail dothanhtrung@gmail.com

  Lưu ý: SVNH chỉ hỗ trợ đưa thông tin các cuộc thi trong trường với điều kiện:
  1. Các cuộc thi này phải thể hiện thông tin SVNH là nơi đăng tin chính thống
  2. Diễn biến cuộc thi phải được cập nhật lên 4rum.

 7. The Following 16 Users Say Thank You to dothanhtrung For This Useful Post:

  + Show/Hide list of the thanked

  angelhang33 (31-01-2011), auditor_040190 (15-01-2011), hungnh7 (15-01-2011), kienpro (15-01-2011), lythanh (27-01-2011), nangngoc (21-01-2011), pelatdat (15-01-2011), pham ngoc loi (15-01-2011), pikachu_yen (15-01-2011), Rubis_Ngoc (08-02-2011), skuncry1412 (15-01-2011), stupid_rabbit (22-01-2011), Tây Văn (15-01-2011), tihon (14-01-2011), UMBALA77 (12-02-2011), yeye (16-01-2011)

 8. #2
  huebank's Avatar
  huebank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên tích cực
  Tham gia: Jun 2010
  Giới tính : Male
 9. Đang ở
  BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN
 10. Bài viết
  160
 11. Thanks
  86
 12. Thanked 234 Times in 60 Posts
 13. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  trường làm ăn chán quá. đến giờ mới có, mai về quê rồi, làm sao kịp@@
  “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình…”

 14. #3
 15. Đang ở
  Ngân hàng 01
 16. Bài viết
  958
 17. Thanks
  31
 18. Thanked 59 Times in 49 Posts
 19. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  trời ơi là trời, mình hộ nghèo mà đi làm mấy cái này mất thời gian ghê, sổ hộ nghèo thì có rồi nhưng xác nhận có thu nhập 150% là sao trời.... quê ở Huế lận sao làm kịp........
  .....Đến tận cùng mọi việc rồi sẽ ổn......
  ......... nếu chưa ổn....thì đó chưa phải là tận cùng.....

 20. #4
  Janeyencute's Avatar
  Janeyencute vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Jan 2011
  Giới tính : Female
 21. Đang ở
  DH25QT03
 22. Bài viết
  4
 23. Thanks
  0
 24. Thanked 0 Times in 0 Posts
 25. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  có bạn nào biết bao giờ hết hạn nộp không?

 26. #5
 27. Đang ở
  DH24KT07
 28. Bài viết
  426
 29. Thanks
  232
 30. Thanked 34 Times in 23 Posts
 31. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  mình ghi cái này ko biết đúng ko:
  các bạn điền thông tin vào bản dk, mang lên xác nhận tại phòng công tác chính trị sv ( đến hết ngày 20/2), rùi sau đó mang về xã xác nhận hoàn cảnh rùi mới mang đến phòng thương binh - xã hội cấp huyện nộp vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2011.
  Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết  Người ta dễ nuối tiếc những gì đã mất đi nhưng lại khó trân trọng nhưng gì đang có!!!:boss:

 32. #6
  Mr.bi_an's Avatar
  Mr.bi_an vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Sep 2010
  Giới tính : Male
 33. Đang ở
  Nhập lớp bạn học
 34. Bài viết
  40
 35. Thanks
  0
 36. Thanked 3 Times in 2 Posts
 37. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  vậy hộ nghèo được miễn học phí ah. mà hộ nghèo thì chỉ cần sổ hộ nghèo với hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp là được ah
  mọi thông tin của anh đều bí ẩn

 38. #7
 39. Đang ở
  Ngân hàng 01
 40. Bài viết
  958
 41. Thanks
  31
 42. Thanked 59 Times in 49 Posts
 43. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Cho em hỏi, em chỉ có sổ hộ nghèo ( đã công chứng ) nhưng chưa có xác nhân địa phương có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo có được ko. chỉ cần cái sổ lên Phòng CTCT - SV làm có được hay phải có cả xác nhận 150% đó nữa.... ai trả lời nhanh giúp em nhá. Thứ 2 ngày mai em đi làm rôi vì thứ 3 e lên tàu ra Huế nghĩ luôn.........
  .....Đến tận cùng mọi việc rồi sẽ ổn......
  ......... nếu chưa ổn....thì đó chưa phải là tận cùng.....

 44. #8
  thy_virus's Avatar
  thy_virus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên tích cực
  Tham gia: Jun 2010
  Giới tính : Female
 45. Đang ở
  dh25
 46. Bài viết
  258
 47. Thanks
  42
 48. Thanked 18 Times in 14 Posts
 49. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Đâu cần kái đó âu em!Ở đây mình chỉ xin nhà trường xác nhận là sv của tr,nói rõ mức học phí của tr thoy mà!Còn những khoản công chứng đó e về địa phương người ta sẽ xem xét e có phải tr hợp đc cấp tìn miễn giảm ko!Nếu đc thì sẽ cấp tìn ngay tại địa phương chứ ko phải tại tr như năm ngoái nữa-->mai e cứ ih làm bthuong.

 50. #9
  liliana's Avatar
  liliana vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên Vip
  Tham gia: Dec 2009
  Giới tính : Female
 51. Đang ở
  DH25KT05
 52. Bài viết
  887
 53. Thanks
  139
 54. Thanked 73 Times in 61 Posts
 55. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  ở vùng sâu vùng xa có cần có sổ hộ nghèo ko???
  You're not alone
  You're not the only one who hurts
  You're not alone
  This is the moment of rebirth
  I've seen your heartache
  I feel the pain you hide inside
  You're not alone
  Come, let me hold you


 56. #10
 57. Đang ở
  Ngân hàng 01
 58. Bài viết
  958
 59. Thanks
  31
 60. Thanked 59 Times in 49 Posts
 61. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Trích dẫn Gửi bởi thy_virus Xem bài viết
  Đâu cần kái đó âu em!Ở đây mình chỉ xin nhà trường xác nhận là sv của tr,nói rõ mức học phí của tr thoy mà!Còn những khoản công chứng đó e về địa phương người ta sẽ xem xét e có phải tr hợp đc cấp tìn miễn giảm ko!Nếu đc thì sẽ cấp tìn ngay tại địa phương chứ ko phải tại tr như năm ngoái nữa-->mai e cứ ih làm bthuong.

  ở đây em mún hỏi là em ko cần cái xác nhận 150% hiện giờ nè có làm đc ko,hay là phải có dủ cả sổ hộ nghèo lẫn xác nhận 150%,.... làm xong rồi về quê ăn tết rồi nộp lânh tiền luôn ấy.....
  .....Đến tận cùng mọi việc rồi sẽ ổn......
  ......... nếu chưa ổn....thì đó chưa phải là tận cùng.....

 62. #11
  kiwi847_1968's Avatar
  kiwi847_1968 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Sep 2009
  Giới tính : Female
 63. Đang ở
  Nhập lớp bạn học
 64. Bài viết
  62
 65. Thanks
  9
 66. Thanked 12 Times in 10 Posts
 67. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Vậy nếu là sv năm 2 thì cần làm những gì hở bạn ?

 68. #12
  kaya's Avatar
  kaya vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Jan 2011
  Giới tính : Male
 69. Đang ở
  dh25nh07
 70. Bài viết
  54
 71. Thanks
  1
 72. Thanked 5 Times in 3 Posts
 73. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Trích dẫn Gửi bởi Chiiphoi_ecec Xem bài viết
  mình ghi cái này ko biết đúng ko:
  các bạn điền thông tin vào bản dk, mang lên xác nhận tại phòng công tác chính trị sv ( đến hết ngày 20/2), rùi sau đó mang về xã xác nhận hoàn cảnh rùi mới mang đến phòng thương binh - xã hội cấp huyện nộp vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2011.
  Có lẽ là vậy ak. Mình cũng không chắc đâu.

  Mình thuộc diện miễn học phí
  2) Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
  * Các đối tượng trên cần có: Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình
  Vậy thì mình cần nộp cho phòng CTCT-SV hộ khẩu hay bản photo hộ khẩu.
  Hay là chỉ cần nộp đơn rồi hộ khẩu với đơn đã được xác nhận mang tới Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp quận, huyện.
  Vậy thì phòng CTCT-SV dựa vào đâu để xác nhận.
  Lần sửa cuối bởi kaya, ngày 18-01-2011 lúc 06:58 AM. Lý do: Gộp 2 bài viết liên tục với nhau lại.
  http://i67.servimg.com/u/f67/14/77/54/99/coollo11.gif

  -------------------------------------------------
  Admin/ mod ơi help me:
  Allow Image BB Code Không
  Allow Code BB Code Không
  Allow PHP BB Code Không
  Allow HTML BB Code Không
  Allow Quote BB Code Không
  Allow Smilies Ðồng ý
  Can Upload Images for Signature Không
  Can Upload Animated GIF for Signature Không

 74. #13
 75. Đang ở
  lãnh địa của spammer
 76. Bài viết
  5,518
 77. Thanks
  186
 78. Thanked 747 Times in 312 Posts
 79. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  nếu mình là con của người có công với CM thì có cần xin thêm giấy chứng nhận gì không nhỉ? Chắc là có, nhưng cũng k biết xin ở đâu
  Lạc nước hai xe đành bỏ phí,
  Gặp thời một tốt cũng thành công.


 80. #14
  kaya's Avatar
  kaya vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Jan 2011
  Giới tính : Male
 81. Đang ở
  dh25nh07
 82. Bài viết
  54
 83. Thanks
  1
 84. Thanked 5 Times in 3 Posts
 85. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Hok biết sao bữa trước lên nộp đơn PCTCTsv nói mẫu trên trang buh hok đúng
  Họ nói mình ghi thông tin vào tờ giấy nhỏ nộp lại rồi về,
  Ai co biết thông tin gì hok, cho mình biết với
  http://i67.servimg.com/u/f67/14/77/54/99/coollo11.gif

  -------------------------------------------------
  Admin/ mod ơi help me:
  Allow Image BB Code Không
  Allow Code BB Code Không
  Allow PHP BB Code Không
  Allow HTML BB Code Không
  Allow Quote BB Code Không
  Allow Smilies Ðồng ý
  Can Upload Images for Signature Không
  Can Upload Animated GIF for Signature Không

 86. #15
 87. Đang ở
  lãnh địa của spammer
 88. Bài viết
  5,518
 89. Thanks
  186
 90. Thanked 747 Times in 312 Posts
 91. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Trích dẫn Gửi bởi kaya Xem bài viết
  Hok biết sao bữa trước lên nộp đơn PCTCTsv nói mẫu trên trang buh hok đúng
  Họ nói mình ghi thông tin vào tờ giấy nhỏ nộp lại rồi về,
  Ai co biết thông tin gì hok, cho mình biết với
  Mình vẫn nộp cho PCTCT-SV mẫu đơn trên BUH mà bạn hnay lên nhận lại đơn nè
  Lạc nước hai xe đành bỏ phí,
  Gặp thời một tốt cũng thành công.


 92. #16
  xunu158's Avatar
  xunu158 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Dec 2010
  Giới tính : Male
 93. Đang ở
  DHTDTT
 94. Bài viết
  9
 95. Thanks
  0
 96. Thanked 0 Times in 0 Posts
 97. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  cho hỏi PĐT đã nhận xác nhận đơn miễn giảm chưa dz ??

 98. #17
 99. Đang ở
  lãnh địa của spammer
 100. Bài viết
  5,518
 101. Thanks
  186
 102. Thanked 747 Times in 312 Posts
 103. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Trích dẫn Gửi bởi xunu158 Xem bài viết
  cho hỏi PĐT đã nhận xác nhận đơn miễn giảm chưa dz ??
  phòng CTCT-SV mới xác nhận chứ PDT đâu có làm việc này
  Lạc nước hai xe đành bỏ phí,
  Gặp thời một tốt cũng thành công.


 104. #18
  xunu158's Avatar
  xunu158 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Dec 2010
  Giới tính : Male
 105. Đang ở
  DHTDTT
 106. Bài viết
  9
 107. Thanks
  0
 108. Thanked 0 Times in 0 Posts
 109. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Oh. Mình nhầm. Nhưng cho chỏi là Phòng CTCTSV đã xác nhận giấy miễn giảm chưa ??
  Cảm ơn nha

 110. #19
 111. Đang ở
  lãnh địa của spammer
 112. Bài viết
  5,518
 113. Thanks
  186
 114. Thanked 747 Times in 312 Posts
 115. Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  Trích dẫn Gửi bởi xunu158 Xem bài viết
  Oh. Mình nhầm. Nhưng cho chỏi là Phòng CTCTSV đã xác nhận giấy miễn giảm chưa ??
  Cảm ơn nha
  hiện đang nhận giấy xác nhận đó bạn, bạn lên phong CTCTSV làm được rồi đó
  sáng mới chen nhận giấy nè, mệt phờ người
  Lạc nước hai xe đành bỏ phí,
  Gặp thời một tốt cũng thành công.


 116. #20
  boy_pro_dh25nh02's Avatar
  boy_pro_dh25nh02 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Oct 2009
  Giới tính : Male
 117. Đang ở
  dh25nh02
 118. Bài viết
  10
 119. Thanks
  0
 120. Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Thông báo & Mẫu đơn V/v Miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011

  càng ngày càng có những biểu hiện của sự sai lầm, sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ

Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-04-2011, 03:12 PM
 2. Thông tin về miễn giảm học phí
  Bởi huynhdat.banking trong diễn đàn ĐH25QT01
  Trả lời: 28
  Bài viết cuối: 30-11-2010, 05:19 PM
 3. Thông báo thi tuyển công chức thuế 2010
  Bởi traisaigon_codon trong diễn đàn Ngân hàng tuyển dụng
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-10-2010, 10:12 PM
 4. VN_index "thủng đáy" trong xu thế giảm của thế giới
  Bởi hinhtrinhvuong trong diễn đàn Bản tin chứng khoán
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-10-2008, 10:04 PM
 5. Bản tin chứng khoán hằng ngày_TSC_week
  Bởi hinhtrinhvuong trong diễn đàn Bản tin chứng khoán
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 13-09-2008, 08:04 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:37 PM.
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.2.
Bản quyền của 2016 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.