Đề thi giao dịch viên

Ngân hàng Hàng hải - Maritimebank (02/08/2009)

Thi Tiếng Anh ,90', chẵn lẻ, 5 câu:


1. Chọn từ đúng
2. Đọc đoạn văn rồi chọn câu trả lời đúng.
3. Chọn từ điền vào đoạn văn
4. Hoàn thành câu từ những từ cho sẵn
5. Cho một dạng câu sẵn rùi yêu cầu viết thàh dạng khác.


Thi nghiệp vụ, 90', chẵn lẻ, 20 câu:

- Trắc nghiệm: 16 câu; toàn kiến thức cơ bản, mà trong đấy tự nhiên lại có một câu hỏi AESAN có bao nhiêu thành viên? (8,9,10 hay 12?); Đáp án đúng là: 10 (Việt Nam là thành viên thứ 10)

- Câu 17: Nêu khái niệm của ctừ KTNH? Phân loại?

- Câu 18: Một KH có sổ tiết kiêm kỳ hạn 1 tháng từ ngày 15/1/2009 đến ngày 15/2/2009,100 triệu đồng, lãi suất 10.5%/ năm (tính theo 360 ngày). Tính lãi suất của KH khi ngày 10/2/2009 KH đến xin rút sổ tiết kiệm, biết theo quy định của Ngân hàng số ngày thực gửi của KH =2/3 so với kỳ hạn trong hợp đồng thì đc hưởng 80% lãi suất, nếu <2/3 thì hưởg lsuất ko kỳ hạn 3%/năm.

Câu 19: một khoản vay 100trd,kỳ hạn 3 tháng từ 15/1/2009 đến 15/4/2009,lsuất 10.5%/ năm(tính theo 360 ngày) thu vào cuối kỳ.Trả gốc phân kỳ vào 30/1, 15/2,01/3,mỗi lần là 20trd,số còn lại trả vào nốt vào ngày đáo hạn.tính lãi phải thu của KH vào ngày 15/4/2009.(KH trả đúng kỳ hạn)(Câu này có ai làm thử hộ mình với, m` làm loàng ngoàng ko bít có đúng ko nữa.)

Câu 20: btập về đổi tiền,cái này m` ko biết làm.hix..m` cũng chưa đọc đến nên ko nhớ đề