có anh chị và bạn nào biết thồng tin về chương trình học AV ở Bộ ngoại giao như: địa chỉ, chất lượng, giá cả, thời gian học tập... thì cho mình xin ý kiến nhé