Mình đang làm đề tài liên quan đến môi trường vi mô của công ty Honda Việt Nam. Cần một số tài liệu nhưng khó kiếm quá, ai giúp được thì giúp mình với nha. thank.