Đăng ký Ðăng nhập

Kết quả 1 đến 11 của 11
 1. #1
 2. Đang ở
  Vietnam
 3. Bài viết
  1,179
 4. Thanks
  155
 5. Thanked 922 Times in 159 Posts
 6. Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  Lời người post: Bài này do bạn snake post nhưng sai box nên PUN move qua đây cho các anh/chị tiện theo dõi (Đề gồm 105 câu trắc nghiệm, có kèm đáp án ở cuổi).

  1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:
  2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
  3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
  4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
  5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
  6) Ra quyết định là một khoa học:
  7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:
  8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:
  9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:
  10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao:
  11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:
  12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu:
  13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:
  14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:
  15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:
  16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao:
  17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác:
  18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau:
  19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng:
  20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau:
  21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định:
  22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới:
  23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối:
  24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu:
  25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp:
  26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào:
  27)Phong cách quản lý độc tài là phong cách quản lý không có hiệu quả:
  28)Nhà quản trị có thể giữ nhân viên giỏi bằng cách tạo cho họ có mức thu nhập cao:
  29) Nguồn gốc của động viên là nhu cầu của con người mong muốn được thoả mãn:
  30) Có thể động viên người lao động thông qua những điều mà họ kỳ vọng:
  31) Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động:
  32) Hoạch định là chức năng mà nhà quản trị cấp cao phải làm:
  33) Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích môi trường:
  34) Quan niệm cổ điển trong xây dựng cơ cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị:
  35) Quan hệ giữa tầng hạn quản trị và nhà quản trị cấp trung trong cơ cấu tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ thuận:
  36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:
  37) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp chỉ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:
  38) Uỷ quyền trong quản trị là khoa học:
  39) Uỷ quyền là một nghệ thuật:
  40) Nhân viên thường không thích nhà quản trị ra việc cho cấp dưới:
  41) Phân tích môi trường là công việc phải thực hiện khi xây dựng chiến lược
  42) Phân tích môi trường là giúp cho nhà quản trị xác định được những thách thức của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược tương lai
  43) Môi trường bên ngoài là môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệp
  44) Môi trường giúp nhà quản trị nhận ra các thách thức đối với doanh nghiệp
  45) Khoa học công nghệ phát triển nhanh đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp
  46) Kiểm tra là quá trình đối chiếu thực tế với kế hoạch để tìm ra các sai sót
  47) Xây dựng cơ cấu của tổ chức là:
  a. Sự hình thành sơ đồ tổ chức b. Xác lập mối quan hệ hàng ngang giữa các đơn vị
  c. Xác lập mối quan hệ hàng dọc giữa các đơn vị d. Tất cả những câu trên
  48) Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cơ cấu phù hợp:
  a. Cơ cấu theo chức năng b. Cơ cấu theo trực tuyến
  c. Cơ cấu trực tuyến tham mưu d. Cơ cấu theo cơ cấu phù hợp
  49) Xác lập cơ cấu tổ chức phải căn cứ vào:
  a. Nhiều yếu tố khác nhau b. Quy mô của các công ty
  c. Ý muốn của người lãnh đạo d. Chiến lược
  50) Nhà quản trị không muốn phân chia quyền cho nhân viên do:
  a. Sợ bị cấp dưới lấn áp b. Không tin vào cấp dưới
  c. Do năng lực kém d. tất cả các câu trên
  51) Phân quyền có hiệu quả khi:
  a. Cho các nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình phân quyền b. Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm
  c. Chỉ chú trọng đến kết quả d. Tất cả các câu trên
  52) Lợi ích của phân quyền là:
  a. Tăng cường được thiện cảm cấp dưới b. Tránh được những sai lầm đáng kể
  c. Được gánh nặng về trách nhiệm d. Giảm đc áp lực c.việc nhờ đó nhà q.trị tập trung vào nhữg c.việc lớn
  53) Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào:
  a. Trình độ của nhân viên b. Trình độ của nhà quản trị
  c. Công việc d. Tất cả những câu trên
  54) Môi trường hoạt động của tổ chức là:
  a. Môi trường vĩ mô b. Môi trường ngành
  c. Các yếu tố nội bộ d. Tất cả những câu trên
  55) Phân tích môi trường kinh doanh nhằm:
  a. Phục vụ cho việc ra quyết định b. Xác định điểm mạnh, điểm yếu
  c. Xác định cơ hội, nguy cơ d. Tất cả những câu trên đều sai
  56) Phân tích môi trường kinh doanh để:
  a. Cho việc ra quyết định b. Xác định cơ hội, nguy cơ c. Xác định điểm mạnh, điểm yếu
  57) Hoạch định là việc xây dựng kế hoạch dài hạn để:
  a. Xác định mục tiêu và tìm ra những biện pháp b. Xác định và xây dựng các kế hoạch
  c. Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty
  58) Mục tiêu quản trị cần:
  a. Có tính khoa học b. Có tính khả thi c. Có tính cụ thể d. Tất cả các yếu tố trên
  59) Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức có vai trò:
  a. Là cơ sở cho sự phối hợp giữa các đơn vị b. Định hướng cho các hoạt động
  c. Là căn cứ cho các hoạt động kiểm soát d. Tất cả những câu trên
  60) Quản trị theo mục tiêu giúp:
  a. Động viên khuyến khích cấp dưới tốt hơn b. Góp phần đào tạo huấn luyện cấp dưới
  c. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của cấp dưới d. Tất cả những câu trên
  61) Quản trị bằng mục tiêu là một quy trình:
  a. Là kết quả quan trọng nhất b. Là công việc quan trọng nhất
  c. Cả a và b d. Tất cả những câu trên đều sai
  62) Xác định mục tiêu trong các kế hoạch của các doanh nghiệp Việt Nam thường:
  a. Dựa vào ý chủ quan của cấp trên là chính
  b. Lấy kế hoạch năm trước cộng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định xác định
  c. Không lấy đầy đủ những ảnh hưởng của môi trường bên trong và bên ngoài
  d. Tất cả những câu trên
  63) Chức năng của nhà lãnh đạo là:
  a. Động viên khuyến khích nhân viên b. Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển tổ chức
  c. Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu d. Tất cả các câu trên đều đúng
  64) Con người có bản chất thích là:
  a. Lười biếng không muốn làm việc b. Siêng năng rất thích làm việc
  c. Cả a và b d. Siêng năng hay lười biếng không phải là bản chất
  65) Động cơ của con người xuất phát:
  a. Nhu cầu bậc cao b. Những gì mà nhà quản trị phải làm cho người lao động
  c. Nhu cầu chưa được thỏa mãn d. Năm cấp bậc nhu cầu
  66) Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo:
  a. Phong cách lãnh đạo tự do b. Phong cách lãnh đạo dân chủ
  c. Phong cách lãnh đạo độc đoán d. Tất cả những lời khuyên trên đều không chính xác
  67) Khi chọn phong cách lãnh đạo cần tính đến:
  a. Nhà quản trị b. Cấp dưới c. Tình huống d. Tất cả câu trên
  68) Động cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ:
  a. Nhu cầu chưa được thỏa mãn b. Những gì mà nhà q.trị hứa sẽ thưởg sau khi hoàn thành
  c. Các nhu cầu của con người trong sơ đồ Maslow d. Các nhu cầu bậc cao
  69) Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu quả cao nhà quản trị xuất phát từ:
  a. Nhu cầu nguyện vọng của cấp dưới b. Tiềm lực của công ty
  c. Phụ thuộc vào yếu tố của mình d. Tất cả những câu trên
  70) Quản trị học theo thuyết Z là:
  a. Quản trị theo cách của Mỹ b. Quản trị theo cách của Nhật Bản
  c. Quản trị theo cách của Mỹ và Nhật Bản d. Tất cả câu trên đều sai
  71) Lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là:
  a. Quan niệm xí nghiệp là một hệ thống đóng b. Chưa chú trọng đến con người
  c. Bao gồm cả a và b d. Ra đời quá lâu
  72) Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào:
  a. Trường phái quản trị hiện đại b. Trường phái quản trị tâm lý xã hội
  c. Trường phái quản trị cổ điển d. Trường phái định lượng
  73) Người đưa ra 14 nguyên tắc quản trị tổng quát là:
  a. Fayol b. Weber c. Taylol
  74) Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp trên khía cạnh:
  a. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp b. Mức độ tùy thuộc doanh nghiệp
  c. Kết quả hoạt động doanh nghiệp d. Tất cả các câu trên đều đúng
  75) Ra quyết định là một công việc:
  a. Một công việc mang tính nghệ thuật b. Lựa chọn giải pháp cho một vấn đề xác định
  c. Tất cả các câu trên đều sai d. Công việc của các nhà quản trị cấp cao
  76) Quá trình ra quyết định bao gồm:
  a. Nhiều bước khác nhau b. Xác định vấn đề và ra quyết định
  c. Chọn phương án tốt nhất và ra quyết định d. Thảo luận với những người khác và ra quyết định
  77) Ra quyết định là một công việc
  a. Mang tính khoa học b. Mang tính nghệ thuật
  c. Vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật d. Tất cả các câu trên đều sai
  78) Lựa chọn mô hình ra quyết định phụ thuộc vào:
  a. Năng lực nhà quản trị b. Tính cách nhà quản trị
  c. Nhiều yếu tố khác nhau trong đó có các yếu tố trên d. Ý muốn của đa số nhân viên
  79) Nhà quản trị nên:
  a. Xem xét n` yếu tố để lựa chọn một mô hình ra q’.định phù hợp b. Kết hợp nhiều mô hình ra quyết định
  c. Sử dụng mô hình ra quyết định tập thể d. Chọn một mô hình để ra quyết định cho mình
  80) Ra quyết định nhóm:
  a. Ít khi mang lại hiệu quả b. Luôn mang lại hiệu quả
  c. Mang lại hiệu quả cao trong những điều kiện phù hợp d. Tất cả những câu trên sai
  81) Quyết định quản trị phải thỏa mãn mấy nhu cầu:
  a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
  82) Quản trị nhằm:
  a. Thực hiện những mục đích riêng c. T/chức phối hợp với các hoạt động của nhữg thành viên trog tập thể
  b. Sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có d. Thực hiện tất cả những mục đích trên đều đúng
  83) Quản trị cần thiết cho:
  a. Các tổ chức lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuận b. Các công ty lớn
  c. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh d. Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận
  84) Quản trị nhằm:
  a. Đạt được hiệu quả và hiệu xuất cao b. Thỏa mãn ý muốn của nhà quản trị
  c. Đạt được hiệu quả cao d. Đạt được hiệu suất cao
  85) Để tăng hiệu suất quản trị , nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách:
  a. Giảm chi phí đầu vào b.Tăng doanh thu đầu ra c. Vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng doah thu đầu ra
  86) Quản trị linh hoạt sáng tạo cần quan tâm đến:
  a. Trình độ, số lượng thành viên b. Quy mô tổ chức c. Lĩnh vực hoạt động d. Tất cả các yếu tố trên
  87) Chức năng của nhà quản trị bao gồm:
  a. Hoạch định, tổ chức b. Điều khiển, kiểm soát c. Cả 2 câu trên
  88) Tất cả các tổ chức cần có các kỹ năng:
  a. Nhân sự b. Kỹ thuật c. Tư duy d. Tất cả những câu trên
  89) Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là:
  a. Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọng
  b. Cấp bậc quản trị càng thấp, kỹ năng tư duy càng quan trọng
  c. Các kỹ năng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả các cấp bậc quản trị
  d. Tất cả đều sai
  90) Hoạt động quản trị được thực hiện thông qua 4 chức năng là:
  a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra b. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo
  c. Hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra d. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp
  91) Các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm:
  a. 6b. 5c. 4d. 3
  92) Cấp bậc quản trị được phân thành:
  a. 4 b. 5 c. 2 d. 3
  93) Cố vấn cho ban giám đốc cuả một doanh nghiệp thuộc:
  a. Cấp cao b. Cấp trung c. Cấp thấp d. Tất cả đều sai
  94) Phong cách lãnh đạo sau đây, phong cách nào mang hiệu quả:
  a. Dân chủ b. Tự do c. Độc đoán d. Cả 3 câu đều đúng
  95) Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi:
  a. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã giao b. Trước khi thực hiện
  c. Sau khi thực hiện d. Tất cả các câu trên
  96) Trong công tác kiểm soát, nhà quản trị nên:
  a. Phân cấp công tác kiểm soát khuyến khích tự giác mỗi bộ phận b. Để mọi cái tự nhiên không cần kiểm soát
  c. Tự thực hiện trực tiếp d. Giao hoàn toàn cho cấp dưới
  97) Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát:
  a. Mục tiêu đề ra cho hoạch định là tiêu chuẩn để kiểm soát b. Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp lý
  c. Kiểm soát phát hiện sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch d. Tất cả các câu trên
  98) Đang tham dự cuộc họp với sếp, có một cú điện thoại đường dài về một vấn đề quan trọng trong kinh doanh gọi đến cho bạn, bạn phải làm gì:
  a. Nhận điện thoại và nói chuyện bình thường b. Hẹn họ gọi lại sau cho bạn
  c. Nói với người giúp việc của Giám Đốc là bạn đang đi vắng d. Gọi lại sớm nhất cho họ
  99) Liên tục nhiều lần vào chiều thứ Bảy nhân viên của bạn xin về sớm:
  a. Tôi không thể cho về sớm thế này được vì những người khác sẽ phản đối
  b. Tôi rất cần bạn làm việc cả ngày vì công việc kinh doanh rất nhiều
  c. Tôi không muốn bị cấp trên khiển trách
  d. Hôm nay không được, chúng ta có một cuộc họp vào buổi chiều lúc 15h30
  100) Trong một cuộc họp bạn đang hướng dẫn nhân viên về cách bán hàng mới, một nhân viên chen ngang bằng một câu hỏi không liên quan đến vấn đề bạn đang trình bày, bạn sẽ:
  a. Làm như không nghe thấy b. Tất cả nhân viên gởi lại câu hỏi cho đến khi kết thúc
  c. Nói cho nhân viên ấy biết rằng câu hỏi đó ko phù hợp d. Trả lời luôn câu hỏi ấy
  101) Một nhân viên trong phòng đến gặp bạn và phàn nàn về cách làm việc của nhân viên khác, bạn sẽ làm gì:
  a. Tôi rất vui lòng nói chuyện này với cả hai người b. Có chuyện gì vậy hãy nói cho tôi nghe đi
  c. We sẽ bàn về chuyện đó sau, bj giờ tôi còn n` việc fải làm d. Bạn đã thử trò chuyện với người đó chưa
  102) Xếp mời bạn đi ăn trưa và xếp hỏi bạn về cảm nghĩ của mình:
  a. Kể cho sếp nghe tỉ mỉ b. Không nói với sếp về bữa ăn trưa đó
  c. Cố nói về bữa ăn trưa đó một cách đặc biệt dù bữa ăn trưa đó không có gì đặc biệt
  103) Một người bên ngoài doanh nghiệp nhờ bạn viết thư giới thiệu cho một nhân viên cũ trước đây có kết quả làm việc không tốt cho doanh nghiệp:
  a. Viết thư kể rõ những nhược điểm b. Viết thư nhấn mạnh ưu điểm của người này c. Từ chối viết thư
  104) Bạn mới được tuyển vào làm trưởng phòng có quy mô lớn cho một công ty , bạn biết có một số nhân viên trong phòng nghĩ rằng họ xứng đáng được làm trưởng phòng, khi đó bạn phải làm gì:
  a. Nói chuyện ngay với các nhân viên đó về vấn đề này b. Lờ đi và hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi
  c. Nhận ra vấn đề tập trung cho công việc và cố gắng làm việc cho họ cần mình
  105) Một nhân viên nói với bạn: “có lẽ tôi không nên nói với sếp về chuyện này, nhưng sếp nghe về chuyện…đó chưa?”
  a. Tôi không muốn nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách c. Có tin gì mới thế mói cho tôi biết đi
  b. Tôi muốn nghe nếu việc đó liên quan đến công ty của chúng ta.


  Đáp án: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12a, 13a, 14a, 15b, 16b, 17a, 18b, 19b, 20b, 21a, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27a, 28b, 29a, 30a, 31a, 32b, 33b, 34b, 35b, 36a, 37b, 38a, 39a, 40b,41a, 42a, 43b, 44a, 45a, 46a, 47d, 48d, 49a, 50d, 51d, 52d, 53d, 54d, 55d, 56a, 57a, 58d, 59d, 60d, 61d, 62d, 63d, 64c, 65c, 66d, 67d, 68a, 69d, 70b, 71c, 72c, 73a, 74d, 75b, 76a, 77c, 78d, 79a, 80d, 81b, 82d, 83a, 84c, 85c, 86d, 87c, 88d, 89d, 90a, 91c, 92d, 93d, 94d, 95d, 96a, 97d, 98d, 99b, 100b, 101b, 102a, 103c, 104c, 105b

 7. The Following 60 Users Say Thank You to PUN™ For This Useful Post:

  + Show/Hide list of the thanked

  0oRocko0 (10-10-2009), @_@ (06-06-2009), anhkiet8620002003 (26-05-2010), beckkham (20-12-2010), cam_hong (06-10-2010), Clover_xanh (17-11-2009), co_ba_la (04-12-2009), danh minh kim (17-11-2009), dawn2317 (10-06-2009), diemtrinhtc35 (17-09-2009), dinh_quang (22-12-2009), ducnam1983 (09-11-2009), dupham (07-12-2011), flydragon246 (11-01-2011), hao_12345 (20-01-2011), hrtrang (26-11-2010), hungcuong2110 (29-03-2010), Jun_kid (18-05-2010), kiepxanha (06-12-2009), kimnguyet209 (08-06-2010), lamphong1511 (26-07-2012), langtuvodanh_nttt (04-01-2011), lanhuynhtan (09-11-2009), Lê Vũ (03-11-2009), lepton255 (26-01-2010), levanlyct (28-07-2011), loidoncc (28-12-2010), lordbi (21-12-2009), mai na (09-01-2009), matrix_man999 (05-01-2010), miugai24 (14-01-2011), MiuHanna (29-01-2010), mouse_luv_33 (27-11-2010), MrC001 (26-05-2009), murasaki_1412 (09-12-2010), myhanh_nh15 (29-10-2009), nángieunhan (25-12-2010), nguyễn thị trang (16-09-2010), nguyentuoi (29-01-2010), nguyenxuanthao (04-03-2009), phamhuudat88 (28-12-2011), Pucca_*.* (08-12-2010), quanganh831987 (07-06-2010), rainbow412 (12-01-2011), rogion (09-06-2009), Rubis_Ngoc (09-01-2011), sang1905 (17-09-2009), Sieunhan@ (04-01-2010), SMART_RABBIT (24-12-2009), SuFlo (27-11-2010), tankhoaptk (22-12-2009), thienly2t (08-03-2009), thubachieu (19-02-2012), tinhco (15-02-2009), tochanlam (09-12-2010), tranthuyhaihau (05-10-2010), ttldcsr (06-12-2010), vantrong209 (25-05-2010), vitcononline_euh102 (21-10-2009), xoaichan (04-01-2011)

 8. #2
  bichngoc8555's Avatar
  bichngoc8555 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Apr 2009
  Giới tính : Female
 9. Đang ở
  dai hoc mo
 10. Bài viết
  2
 11. Thanks
  0
 12. Thanked 0 Times in 0 Posts
 13. Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  bạn ơi! sao câu hoi từ 1-45 không đủ vậy bạn.Cho mình hỏi, nếu mình muốn mua tài liệu này ở trường thì mình có thể mua ở đâu vậy

 14. #3
  bichngoc8555's Avatar
  bichngoc8555 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Apr 2009
  Giới tính : Female
 15. Đang ở
  dai hoc mo
 16. Bài viết
  2
 17. Thanks
  0
 18. Thanked 0 Times in 0 Posts
 19. Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  xin vui lòng giúp mình có đầy dủ thông tin về dề thi này từ câu 1-45 nha.Thanks

 20. #4
  huongthanggieng's Avatar
  huongthanggieng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Feb 2008
  Giới tính : Male
 21. Đang ở
  dh23nh07
 22. Bài viết
  8
 23. Thanks
  16
 24. Thanked 5 Times in 3 Posts
 25. Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  Mình tìm được tài liệu này ở một trang khác, theo đó thì từ câu 1 đến câu 45 thì có chung một câu trả lời là :
  a. Đúng
  b. Sai
  Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.

 26. The Following 2 Users Say Thank You to huongthanggieng For This Useful Post:

  Clover_xanh (17-11-2009), huyentrang000 (05-06-2013)

 27. #5
  MrC001's Avatar
  MrC001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: May 2009
  Giới tính : Male
 28. Đang ở
  utehy
 29. Bài viết
  3
 30. Thanks
  3
 31. Thanked 0 Times in 0 Posts
 32. Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  thanks các bạn nhiều. mình đi tìm tài liệu để ôn mãi mới thấy

 33. #6
  charlene2501's Avatar
  charlene2501 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: May 2009
  Giới tính : Hai Fai
 34. Đang ở
  đh Mở
 35. Bài viết
  2
 36. Thanks
  2
 37. Thanked 0 Times in 0 Posts
 38. Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  cho em hỏi có anh chị nào đã từng học thầy Nguyễn Đình Chính chưa ạh, có thể cho em 1 số đề thi các năm trước để em tham khảo được không?. Em sắp thi rồi mà mông lung quá không biết thầy hay cho dạng thế nào cả.

 39. #7
  pooh248's Avatar
  pooh248 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Aug 2008
  Giới tính : Female
 40. Đang ở
  DH24NH14
 41. Bài viết
  77
 42. Thanks
  34
 43. Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  Thx Pun nhìu nha!
  Ah cho mình hỏi trắc nghiệm đó của thầy (Cô) nào vậy?
  pakon có trắc nghiệm của thấy Thức hem?
  Chia sẻ hen!!!!
  Thxxxx...............

 44. #8
  hungcuong2110's Avatar
  hungcuong2110 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Mar 2010
  Giới tính : Male
 45. Đang ở
  Khoa Kinh Tế Đại học qu
 46. Bài viết
  3
 47. Thanks
  2
 48. Thanked 2 Times in 1 Post

  Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  Trích dẫn Gửi bởi PUN™ Xem bài viết
  Lời người post: Bài này do bạn snake post nhưng sai box nên PUN move qua đây cho các anh/chị tiện theo dõi (Đề gồm 105 câu trắc nghiệm, có kèm đáp án ở cuổi).

  1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:
  2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
  3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
  4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
  5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
  6) Ra quyết định là một khoa học:
  7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:
  8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:
  9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:
  10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao:
  11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:
  12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu:
  13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:
  14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:
  15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:
  16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao:
  17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác:
  18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau:
  19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng:
  20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau:
  21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định:
  22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới:
  23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối:
  24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu:
  25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp:
  26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào:
  27)Phong cách quản lý độc tài là phong cách quản lý không có hiệu quả:
  28)Nhà quản trị có thể giữ nhân viên giỏi bằng cách tạo cho họ có mức thu nhập cao:
  29) Nguồn gốc của động viên là nhu cầu của con người mong muốn được thoả mãn:
  30) Có thể động viên người lao động thông qua những điều mà họ kỳ vọng:
  31) Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động:
  32) Hoạch định là chức năng mà nhà quản trị cấp cao phải làm:
  33) Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích môi trường:
  34) Quan niệm cổ điển trong xây dựng cơ cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị:
  35) Quan hệ giữa tầng hạn quản trị và nhà quản trị cấp trung trong cơ cấu tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ thuận:
  36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:
  37) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp chỉ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:
  38) Uỷ quyền trong quản trị là khoa học:
  39) Uỷ quyền là một nghệ thuật:
  40) Nhân viên thường không thích nhà quản trị ra việc cho cấp dưới:
  41) Phân tích môi trường là công việc phải thực hiện khi xây dựng chiến lược
  42) Phân tích môi trường là giúp cho nhà quản trị xác định được những thách thức của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược tương lai
  43) Môi trường bên ngoài là môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệp
  44) Môi trường giúp nhà quản trị nhận ra các thách thức đối với doanh nghiệp
  45) Khoa học công nghệ phát triển nhanh đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp
  46) Kiểm tra là quá trình đối chiếu thực tế với kế hoạch để tìm ra các sai sót
  47) Xây dựng cơ cấu của tổ chức là:
  a. Sự hình thành sơ đồ tổ chức b. Xác lập mối quan hệ hàng ngang giữa các đơn vị
  c. Xác lập mối quan hệ hàng dọc giữa các đơn vị d. Tất cả những câu trên
  48) Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cơ cấu phù hợp:
  a. Cơ cấu theo chức năng b. Cơ cấu theo trực tuyến
  c. Cơ cấu trực tuyến tham mưu d. Cơ cấu theo cơ cấu phù hợp
  49) Xác lập cơ cấu tổ chức phải căn cứ vào:
  a. Nhiều yếu tố khác nhau b. Quy mô của các công ty
  c. Ý muốn của người lãnh đạo d. Chiến lược
  50) Nhà quản trị không muốn phân chia quyền cho nhân viên do:
  a. Sợ bị cấp dưới lấn áp b. Không tin vào cấp dưới
  c. Do năng lực kém d. tất cả các câu trên
  51) Phân quyền có hiệu quả khi:
  a. Cho các nhân viên cấp dưới tham gia vào quá trình phân quyền b. Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm
  c. Chỉ chú trọng đến kết quả d. Tất cả các câu trên
  52) Lợi ích của phân quyền là:
  a. Tăng cường được thiện cảm cấp dưới b. Tránh được những sai lầm đáng kể
  c. Được gánh nặng về trách nhiệm d. Giảm đc áp lực c.việc nhờ đó nhà q.trị tập trung vào nhữg c.việc lớn
  53) Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp tùy thuộc vào:
  a. Trình độ của nhân viên b. Trình độ của nhà quản trị
  c. Công việc d. Tất cả những câu trên
  54) Môi trường hoạt động của tổ chức là:
  a. Môi trường vĩ mô b. Môi trường ngành
  c. Các yếu tố nội bộ d. Tất cả những câu trên
  55) Phân tích môi trường kinh doanh nhằm:
  a. Phục vụ cho việc ra quyết định b. Xác định điểm mạnh, điểm yếu
  c. Xác định cơ hội, nguy cơ d. Tất cả những câu trên đều sai
  56) Phân tích môi trường kinh doanh để:
  a. Cho việc ra quyết định b. Xác định cơ hội, nguy cơ c. Xác định điểm mạnh, điểm yếu
  57) Hoạch định là việc xây dựng kế hoạch dài hạn để:
  a. Xác định mục tiêu và tìm ra những biện pháp b. Xác định và xây dựng các kế hoạch
  c. Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty
  58) Mục tiêu quản trị cần:
  a. Có tính khoa học b. Có tính khả thi c. Có tính cụ thể d. Tất cả các yếu tố trên
  59) Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức có vai trò:
  a. Là cơ sở cho sự phối hợp giữa các đơn vị b. Định hướng cho các hoạt động
  c. Là căn cứ cho các hoạt động kiểm soát d. Tất cả những câu trên
  60) Quản trị theo mục tiêu giúp:
  a. Động viên khuyến khích cấp dưới tốt hơn b. Góp phần đào tạo huấn luyện cấp dưới
  c. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của cấp dưới d. Tất cả những câu trên
  61) Quản trị bằng mục tiêu là một quy trình:
  a. Là kết quả quan trọng nhất b. Là công việc quan trọng nhất
  c. Cả a và b d. Tất cả những câu trên đều sai
  62) Xác định mục tiêu trong các kế hoạch của các doanh nghiệp Việt Nam thường:
  a. Dựa vào ý chủ quan của cấp trên là chính
  b. Lấy kế hoạch năm trước cộng thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định xác định
  c. Không lấy đầy đủ những ảnh hưởng của môi trường bên trong và bên ngoài
  d. Tất cả những câu trên
  63) Chức năng của nhà lãnh đạo là:
  a. Động viên khuyến khích nhân viên b. Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển tổ chức
  c. Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu d. Tất cả các câu trên đều đúng
  64) Con người có bản chất thích là:
  a. Lười biếng không muốn làm việc b. Siêng năng rất thích làm việc
  c. Cả a và b d. Siêng năng hay lười biếng không phải là bản chất
  65) Động cơ của con người xuất phát:
  a. Nhu cầu bậc cao b. Những gì mà nhà quản trị phải làm cho người lao động
  c. Nhu cầu chưa được thỏa mãn d. Năm cấp bậc nhu cầu
  66) Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo:
  a. Phong cách lãnh đạo tự do b. Phong cách lãnh đạo dân chủ
  c. Phong cách lãnh đạo độc đoán d. Tất cả những lời khuyên trên đều không chính xác
  67) Khi chọn phong cách lãnh đạo cần tính đến:
  a. Nhà quản trị b. Cấp dưới c. Tình huống d. Tất cả câu trên
  68) Động cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ:
  a. Nhu cầu chưa được thỏa mãn b. Những gì mà nhà q.trị hứa sẽ thưởg sau khi hoàn thành
  c. Các nhu cầu của con người trong sơ đồ Maslow d. Các nhu cầu bậc cao
  69) Để biện pháp động viên khuyến khích đạt hiệu quả cao nhà quản trị xuất phát từ:
  a. Nhu cầu nguyện vọng của cấp dưới b. Tiềm lực của công ty
  c. Phụ thuộc vào yếu tố của mình d. Tất cả những câu trên
  70) Quản trị học theo thuyết Z là:
  a. Quản trị theo cách của Mỹ b. Quản trị theo cách của Nhật Bản
  c. Quản trị theo cách của Mỹ và Nhật Bản d. Tất cả câu trên đều sai
  71) Lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là:
  a. Quan niệm xí nghiệp là một hệ thống đóng b. Chưa chú trọng đến con người
  c. Bao gồm cả a và b d. Ra đời quá lâu
  72) Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào:
  a. Trường phái quản trị hiện đại b. Trường phái quản trị tâm lý xã hội
  c. Trường phái quản trị cổ điển d. Trường phái định lượng
  73) Người đưa ra 14 nguyên tắc quản trị tổng quát là:
  a. Fayol b. Weber c. Taylol
  74) Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp trên khía cạnh:
  a. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp b. Mức độ tùy thuộc doanh nghiệp
  c. Kết quả hoạt động doanh nghiệp d. Tất cả các câu trên đều đúng
  75) Ra quyết định là một công việc:
  a. Một công việc mang tính nghệ thuật b. Lựa chọn giải pháp cho một vấn đề xác định
  c. Tất cả các câu trên đều sai d. Công việc của các nhà quản trị cấp cao
  76) Quá trình ra quyết định bao gồm:
  a. Nhiều bước khác nhau b. Xác định vấn đề và ra quyết định
  c. Chọn phương án tốt nhất và ra quyết định d. Thảo luận với những người khác và ra quyết định
  77) Ra quyết định là một công việc
  a. Mang tính khoa học b. Mang tính nghệ thuật
  c. Vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật d. Tất cả các câu trên đều sai
  78) Lựa chọn mô hình ra quyết định phụ thuộc vào:
  a. Năng lực nhà quản trị b. Tính cách nhà quản trị
  c. Nhiều yếu tố khác nhau trong đó có các yếu tố trên d. Ý muốn của đa số nhân viên
  79) Nhà quản trị nên:
  a. Xem xét n` yếu tố để lựa chọn một mô hình ra q’.định phù hợp b. Kết hợp nhiều mô hình ra quyết định
  c. Sử dụng mô hình ra quyết định tập thể d. Chọn một mô hình để ra quyết định cho mình
  80) Ra quyết định nhóm:
  a. Ít khi mang lại hiệu quả b. Luôn mang lại hiệu quả
  c. Mang lại hiệu quả cao trong những điều kiện phù hợp d. Tất cả những câu trên sai
  81) Quyết định quản trị phải thỏa mãn mấy nhu cầu:
  a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
  82) Quản trị nhằm:
  a. Thực hiện những mục đích riêng c. T/chức phối hợp với các hoạt động của nhữg thành viên trog tập thể
  b. Sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có d. Thực hiện tất cả những mục đích trên đều đúng
  83) Quản trị cần thiết cho:
  a. Các tổ chức lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuận b. Các công ty lớn
  c. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh d. Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận
  84) Quản trị nhằm:
  a. Đạt được hiệu quả và hiệu xuất cao b. Thỏa mãn ý muốn của nhà quản trị
  c. Đạt được hiệu quả cao d. Đạt được hiệu suất cao
  85) Để tăng hiệu suất quản trị , nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách:
  a. Giảm chi phí đầu vào b.Tăng doanh thu đầu ra c. Vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng doah thu đầu ra
  86) Quản trị linh hoạt sáng tạo cần quan tâm đến:
  a. Trình độ, số lượng thành viên b. Quy mô tổ chức c. Lĩnh vực hoạt động d. Tất cả các yếu tố trên
  87) Chức năng của nhà quản trị bao gồm:
  a. Hoạch định, tổ chức b. Điều khiển, kiểm soát c. Cả 2 câu trên
  88) Tất cả các tổ chức cần có các kỹ năng:
  a. Nhân sự b. Kỹ thuật c. Tư duy d. Tất cả những câu trên
  89) Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là:
  a. Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọng
  b. Cấp bậc quản trị càng thấp, kỹ năng tư duy càng quan trọng
  c. Các kỹ năng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả các cấp bậc quản trị
  d. Tất cả đều sai
  90) Hoạt động quản trị được thực hiện thông qua 4 chức năng là:
  a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra b. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo
  c. Hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra d. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp
  91) Các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm:
  a. 6b. 5c. 4d. 3
  92) Cấp bậc quản trị được phân thành:
  a. 4 b. 5 c. 2 d. 3
  93) Cố vấn cho ban giám đốc cuả một doanh nghiệp thuộc:
  a. Cấp cao b. Cấp trung c. Cấp thấp d. Tất cả đều sai
  94) Phong cách lãnh đạo sau đây, phong cách nào mang hiệu quả:
  a. Dân chủ b. Tự do c. Độc đoán d. Cả 3 câu đều đúng
  95) Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi:
  a. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã giao b. Trước khi thực hiện
  c. Sau khi thực hiện d. Tất cả các câu trên
  96) Trong công tác kiểm soát, nhà quản trị nên:
  a. Phân cấp công tác kiểm soát khuyến khích tự giác mỗi bộ phận b. Để mọi cái tự nhiên không cần kiểm soát
  c. Tự thực hiện trực tiếp d. Giao hoàn toàn cho cấp dưới
  97) Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát:
  a. Mục tiêu đề ra cho hoạch định là tiêu chuẩn để kiểm soát b. Kiểm soát giúp điều khiển kế hoạch hợp lý
  c. Kiểm soát phát hiện sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch d. Tất cả các câu trên
  98) Đang tham dự cuộc họp với sếp, có một cú điện thoại đường dài về một vấn đề quan trọng trong kinh doanh gọi đến cho bạn, bạn phải làm gì:
  a. Nhận điện thoại và nói chuyện bình thường b. Hẹn họ gọi lại sau cho bạn
  c. Nói với người giúp việc của Giám Đốc là bạn đang đi vắng d. Gọi lại sớm nhất cho họ
  99) Liên tục nhiều lần vào chiều thứ Bảy nhân viên của bạn xin về sớm:
  a. Tôi không thể cho về sớm thế này được vì những người khác sẽ phản đối
  b. Tôi rất cần bạn làm việc cả ngày vì công việc kinh doanh rất nhiều
  c. Tôi không muốn bị cấp trên khiển trách
  d. Hôm nay không được, chúng ta có một cuộc họp vào buổi chiều lúc 15h30
  100) Trong một cuộc họp bạn đang hướng dẫn nhân viên về cách bán hàng mới, một nhân viên chen ngang bằng một câu hỏi không liên quan đến vấn đề bạn đang trình bày, bạn sẽ:
  a. Làm như không nghe thấy b. Tất cả nhân viên gởi lại câu hỏi cho đến khi kết thúc
  c. Nói cho nhân viên ấy biết rằng câu hỏi đó ko phù hợp d. Trả lời luôn câu hỏi ấy
  101) Một nhân viên trong phòng đến gặp bạn và phàn nàn về cách làm việc của nhân viên khác, bạn sẽ làm gì:
  a. Tôi rất vui lòng nói chuyện này với cả hai người b. Có chuyện gì vậy hãy nói cho tôi nghe đi
  c. We sẽ bàn về chuyện đó sau, bj giờ tôi còn n` việc fải làm d. Bạn đã thử trò chuyện với người đó chưa
  102) Xếp mời bạn đi ăn trưa và xếp hỏi bạn về cảm nghĩ của mình:
  a. Kể cho sếp nghe tỉ mỉ b. Không nói với sếp về bữa ăn trưa đó
  c. Cố nói về bữa ăn trưa đó một cách đặc biệt dù bữa ăn trưa đó không có gì đặc biệt
  103) Một người bên ngoài doanh nghiệp nhờ bạn viết thư giới thiệu cho một nhân viên cũ trước đây có kết quả làm việc không tốt cho doanh nghiệp:
  a. Viết thư kể rõ những nhược điểm b. Viết thư nhấn mạnh ưu điểm của người này c. Từ chối viết thư
  104) Bạn mới được tuyển vào làm trưởng phòng có quy mô lớn cho một công ty , bạn biết có một số nhân viên trong phòng nghĩ rằng họ xứng đáng được làm trưởng phòng, khi đó bạn phải làm gì:
  a. Nói chuyện ngay với các nhân viên đó về vấn đề này b. Lờ đi và hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi
  c. Nhận ra vấn đề tập trung cho công việc và cố gắng làm việc cho họ cần mình
  105) Một nhân viên nói với bạn: “có lẽ tôi không nên nói với sếp về chuyện này, nhưng sếp nghe về chuyện…đó chưa?”
  a. Tôi không muốn nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách c. Có tin gì mới thế mói cho tôi biết đi
  b. Tôi muốn nghe nếu việc đó liên quan đến công ty của chúng ta.


  Đáp án: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12a, 13a, 14a, 15b, 16b, 17a, 18b, 19b, 20b, 21a, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27a, 28b, 29a, 30a, 31a, 32b, 33b, 34b, 35b, 36a, 37b, 38a, 39a, 40b,41a, 42a, 43b, 44a, 45a, 46a, 47d, 48d, 49a, 50d, 51d, 52d, 53d, 54d, 55d, 56a, 57a, 58d, 59d, 60d, 61d, 62d, 63d, 64c, 65c, 66d, 67d, 68a, 69d, 70b, 71c, 72c, 73a, 74d, 75b, 76a, 77c, 78d, 79a, 80d, 81b, 82d, 83a, 84c, 85c, 86d, 87c, 88d, 89d, 90a, 91c, 92d, 93d, 94d, 95d, 96a, 97d, 98d, 99b, 100b, 101b, 102a, 103c, 104c, 105b
  cảm ơn bà con nhiều nha.

 49. The Following 2 Users Say Thank You to hungcuong2110 For This Useful Post:

  levanlyct (28-07-2011), phongly20032003 (20-08-2010)

 50. #9
  gioyeuthuongyp's Avatar
  gioyeuthuongyp vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Mar 2011
  Giới tính : Female
 51. Đang ở
  trường Đại Học Văn L
 52. Bài viết
  1
 53. Thanks
  0
 54. Thanked 0 Times in 0 Posts
 55. Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  cám ơn bạn nhiều nè ...... ^^ ......

 56. #10
  cslkb's Avatar
  cslkb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Dec 2010
  Giới tính : Male
 57. Đang ở
  B207_NH_SG
 58. Bài viết
  9
 59. Thanks
  0
 60. Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  Hic. gần thi rồi mà vu vơ quá. có ai có tài liệu hay thông tin gì về thầy thức cho mình xin đi.xin hậu ta

 61. #11
  anhthunguyen's Avatar
  anhthunguyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Thành viên chính thức
  Tham gia: Dec 2011
  Giới tính : Female
 62. Đang ở
  đh kinh tế-luật
 63. Bài viết
  1
 64. Thanks
  0
 65. Thanked 0 Times in 0 Posts
 66. Ðề: Đề thi trắc nghiệm môn Quản trị học

  [COLOR="Blue"]cảm ơn bạn nhiều lắm lắm [/COLOR]!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Các Chủ đề tương tự

 1. Thảo luận môn Nguyên Lý Kế Toán?
  Bởi quynhanh.tmt trong diễn đàn Thảo luận Nguyên lý kế toán
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 28-11-2009, 10:15 AM
 2. ChỨc NĂng KiỂm Tra
  Bởi phu trong diễn đàn Tài liệu
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-11-2008, 12:10 PM
 3. Đề thi trắc nghiệm quản tị hoc
  Bởi snake trong diễn đàn Nhờ tìm tài liệu giúp
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-10-2008, 09:18 AM
 4. Quỹ đầu tư chứng khoán
  Bởi hungcuongwww trong diễn đàn Tài liệu chứng khoán
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-09-2008, 11:08 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:36 PM.
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.2.
Bản quyền của 2016 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.