Hạn nộp hồ sơ Chức danh[ Nghiệp vụ ]Số lượng
20/06/2013 - 24/06/2013 Chuyên viên Giao dịch viên 41
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ tập trung năm 2013 đối với các đơn vị thuộc hệ thống BIDV trên toàn quốc
Nơi làm việc: BẮC AN GIANG (1), BẮC HƯNG YÊN (1), BẮC KẠN (2), BẠC LIÊU (1), BẮC QUẢNG BÌNH (1), BỈM SƠN (2),BÌNH DƯƠNG (1), BÌNH THUẬN (2), CHỢ LỚN (1), ĐIỆN BIÊN (1), ĐÔNG HẢI PHÒNG (1), ĐÔNG SÀI GÒN (1), GIA ĐỊNH (1), GIA LAI (3), HÀ GIANG (1), HOÀ BÌNH (4), HƯNG YÊN (2), KIÊN GIANG (1), LÂM ĐỒNG (1), LÀO CAI (1), NAM ĐỒNG NAI (1), QUẢNG NGÃI (1), QUẢNG TRỊ (1), SƠN LA (1), SƠN TÂY (1), TÂY NAM (1), TÂY NINH (1), TÂY SÀI GÒN (1), TRÀ VINH (1), NAM GIA LAI (3)
Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện các giao dịch bán sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng tại quầy giao dịch.
 • Thực hiện công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh. phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.
 • Thực hiện marketing/bán các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tại quầy giao dịch. Đầu mối tập hợp các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo và có đề xuất cải tiến để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
 • Đầu mối đóng góp các ý kiến để cải tiến, sửa đổi quy trình, quy định các nghiệp vụ có liên quan.
 • Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác.


Yêu Cầu Công việc

I. Yêu cầu Trình độ


1. Trình độ đào tạo

- Đối với đơn vị tại nhóm I: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập trong nước (đảm bảo điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên); các trường đại học nước ngoài . Trong đó, bao gồm cả trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 hệ chính quy nếu bằng đại học thứ nhất là đại học công lập, hệ chính quy; không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học.

- Đối với đơn vị tại nhóm II: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập, đại học ngoài công lập trong nước (đảm bảo điểm trung bình chung học tập từ 6,5 trở lên); các trường đại học nước ngoài. Trong đó, bao gồm cả trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 hệ chính quy nếu bằng đại học thứ nhất là đại học công lập, hệ chính quy; trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông lên Đại học.
Nhóm phân loại đơn vị chi tiết theo File đính kèm

2. Chuyên ngành đào tạo


 • Các chuyên ngành đào tạo thuộc Học viện Ngân hàng; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
 • Đại học Kinh tế quốc dân: khoa Tài chính Ngân hàng, khoa Kế toán - Kiểm toán. Các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Quản lý Kinh tế, Kinh tế Quản lý công, Kinh tế Đầu tư, Kinh tế Bảo hiểm, Kinh tế quốc tế, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế.
 • Đại học Kinh tế TPHCM: khoa Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán. Các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương.
 • Học viện Tài chính: khoa Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán, Quản trị Kinh doanh.
 • Đại Học Ngoại thương: khoa Tài chính ngân hàng. Các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế.
 • - Đại học Thương Mại: khoa Kế toán - Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp. Các chuyên ngành: Kinh tế thương mại, Quản trị doanh nghiệp thương mại, thương mại quốc tế.
 • Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng, Kinh tế đối ngoại, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế phát triển;
 • Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Tp HCM: chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán -Kiểm toán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị Kinh doanh.
 • Đại học Hà Nội: khoa Tài chính Ngân hàng, khoa Kế toán, khoa Quản trị Kinh doanh;
 • Các trường Đại học trong nước khác và các trường Đại học nước ngoài: chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán;


3. Trình độ ngoại ngữ
Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc chứng chỉ TOEFL-PBT 437 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL-CBT 123 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL_IBT 41 điểm trở lên hoặc chứng chỉ IELTS 4.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 450 điểm trở lên (hoặc trình độ ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu công việc).

4. Trình độ tin học
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

II. Yêu cầu về hồ sơdự tuyển
Yêu cầu chi tiết về hồ sơ theo File đính kèm

Danh sách địa điểm các chi nhánh của BIDV