Trung oi, Nghe noi ben lop @!B nhan duoc mau don xin thuc tap cua ngan hang scb roi, con lop 21c minh chua co, Trung Giup tui ban poat mau don len trang web duoc khong TR