Hi,chào cả nhà!Cả nhà có ai bít cách tính YTM,IRR bằng fx500 k vậy!!Ai bít thì chỉ dùm hem!!!
Thank moi nguoi nhiu!!