3 chữ ...quá khâm phục . Tưởng chừng mình biết nhìu về Bill nhưng thực ra chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi.