Các anh chị cho em hỏi mấy câu sau là đúng hay sai? lý do tại sao ạ?
1. Néu giá cả hàng hóa mà chính phủ mua tăng lên sẽ thể hiẹn trong cả CPI và chỉ sô điều chỉnh GDP
2. khi chính phủ đánh thuế vào tiền lãi và cổ tức thì đường cung vốn vay dịch chuyển sang phải
3. Để giảm thất nghiệp trong nền kinh tế, chính phủ nên sử dụng chính sách tài khóa mở rộng
em xin cảm ơn