Đầu tiên nếu có sai box thì mong các mod chuyển dùm, vì không biết nên đặt nó ở đâu nữa.

Lâu lâu post 1 bài của thành viên trong nhóm để các bạn thư giãn, giải trí. ^^