Các bạn gợi ý giúp mình nên chọn đề tài nào dễ làm để làm báo cáo thực tập tại ngân hàng đây ạ. tks nhiều ^^!