PDA

View Full Version : Điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp!denbienqt2
05-08-2008, 05:15 PM
anh chị nào hảo tâm cho em hỏi điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp như thế nào ạ?
thank nhiều nhiều!

kingofnight87
05-08-2008, 07:07 PM
Cái này là yêucầu cả bên Học Viện Ngân Hàng (ĐH Ngân Hàng chắc cũng như vậy). Bạn thử tham khảo xem sao nha:

Quy định về viết khoá luận và chuyên đề tốt nghiệp
Nhằm thống nhất quy trình và nâng cao chất lượng khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp, Học viện Ngân hàng ban hành "Quy trình viết khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp" áp dụng cho các đối tượng sinh viên thuộc các ngành học tại Học viện Ngân hàng từ năm học 2005 – 2006 như sau:

Phần I: Đối với khóa luận tốt nghiệp

1. Mục đích và yêu cầu của khóa luận tốt nghiệp

- Khóa luận tốt nghiệp là một công trình khoa học cuối khoá của sinh viên để xét và công nhận tốt nghiệp.

- Trong khóa luận, sinh viên phải thể hiện kiến thức tổng hợp mà mình đã tiếp thu trong quá trình năm học tập tại trường để vận dụng vào nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

- Khoá luận tốt nghiệp chỉ áp dụng cho sinh viên hệ đại học đủ điều kiện theo quy định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/2/1999 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT và quy chế số 69/HV-ĐT ngày 6/5/1999 của Giám đốc Học viện Ngân hàng.

2. Về lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn.

2.1- Lựa chọn đề tài khoá luận

- Đề tài khóa luận tốt nghiệp phải gắn với chuyên ngành đào tạo và nơi thực tập tốt nghiệp của sinh viên.

- Danh mục đề tài gợi ý cho sinh viên lựa chọn do bộ môn chuyên ngành xây dựng và cập, đổi mới hàng năm.

- Đề tài phải cụ thể, rõ ràng, có tính sáng tạo và không trùng lặp với người khác; đồng thời sinh viên phải có khả năng nghiên cứu và giải quyết tương đối trọn vẹn các vấn đề đặt ra.

- Việc tổ chức xây dựng danh mục đề tài gợi ý, định hướng cho sinh viên đăng ký đề tài, yêu cầu thời gian nộp và trả đề cương, tổ chức hướng dẫn cụ thể do các khoa thống nhất cho tất cả giáo viên hướng dẫn sinh viên khoa mình theo đúng quy định chung của bộ GD&ĐT và của Giám đốc Học viện.

- Giáo viên hướng dẫn định hướng, gợi ý để sinh viên lựa chọn những đề tài mới, có tính thực tiễn và học thuật sâu sắc; phải am hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn đó.

- Khi lựa chọn đề tài cụ thể cho khoá luận, sinh viên phải trao đổi trực tiếp với giáo viên hướng dẫn và được GVHD chấp thuận.

2.2- Phân công giáo viên hướng dẫn

- Giáo viên hướng dẫn sinh viên viết khoá luận gồm những giáo viên, nhà khoa học trong và ngoài Học viện Ngân hàng có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn gắn với chuyên ngành đào tạo. Đối với các nhà khoa học đang công tác tại các cơ quan thực tiễn phải có trình độ từ tiến sĩ trở lên, nếu là thạc sĩ phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực mình hướng dẫn. Đối với giảng viên đại học phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên, nếu là cử nhân phải có thời gian kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 5 năm và đã giảng dạy toàn môn học thuộc lĩnh vực mình hướng dẫn.

- Căn cứ vào lĩnh vực chuyên môn mà sinh viên lựa chọn để viết khoá luận, khoa chuyên ngành dự kiến phân công GVHD sao cho phát huy được khả năng chuyên môn của từng giáo viên, danh sách phân công giáo viên hướng dẫn nộp về phòng Đào tạo để trình Giám đốc Học viện ra quyết định.

- Sau khi được Giám đốc Học viện duyệt, danh sách phân công giáo viên hướng dẫn chính thức sẽ được thông báo và dán công khai trên bảng tin để giáo viên và sinh viên thực hiện.

3. Về kết cấu, hình thức và nội dung của khóa luận

3.1. Về kết cấu và hình thức trình bày của khoá luận:

- Một khoá luận đuợc kết cấu làm 3 chương

Chương 1: Viết về phần lý luận, những vấn đề cơ bản có tính học thuật mà đề tài giải quyết.

Ch­ương 2 : Viết về thực trạng (thực tiễn), kiểm chứng, đánh giá..

Chương 3 : Viết về giải pháp, kiến nghị, đề xuất...

- Hình thức trình bày phải sạch, đẹp và rõ ràng theo trình tự:

+ Bìa ngoài cùng là bìa cứng mạ vàng (theo mẫu).

+ Bìa phụ giấy thường (nội dung như bìa cứng).

+ Lời cam đoan.

+ Mục lục (lấy đến mục 3 chữ số) (ghi rõ số thứ tự trang)

+ Danh mục các bảng, đồ thị, sơ đồ (ghi rõ số thứ tự trang)

+ Bảng những từ viết tắt

+ Lời mở đầu

+ Phần nội dung (chương 1, chương 2, chương 3)

+ Kết luận.

+ Danh mục tài liệu tham khảo.

+ Phụ lục (nếu có).

- Khóa luận phải được đánh máy một mặt trên khổ giấy A4 (210 x 297), không quá 70 trang.

- Số thứ tự của trang ở chính giữa, phía trên và bắt đầu đánh từ phần lời nói đầu cho tới phần kết luận.

- Dùng font chữ ".VNtime", cỡ chữ từ 13 đến 14.

- Lề trên, lề dưới là 3 cm; lề trái là 3,5 cm; lề phải là 2 cm.

- Các chương, mục, tiểu mục phải ghi rõ và đánh số thứ tự theo quy tắc chung của Bộ GD &ĐT (chương 1 bắt đầu từ 1.1, chương 2 bắt đầu tư 2.1, chương 3 bắt đầu từ 3.1...)

- Các công thức cần viết rõ ràng, sử dụng các ký hiệu thông dụng; các hình vẽ, bảng, sơ đồ, đồ thị…cần đánh số thứ tự và tên rõ ràng kèm theo chú thích.

3.2- Về nội dung:

Chương 1: Khoá luận phải làm rõ được cơ sở lý luận như : Khái niệm, định nghĩa, các quan điểm, trường phái, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng...tới lĩnh vực thuộc đề tài nghiên cứu, đồng thời có thể tổng hợp tình hình nghiên cứu cũng như kinh nghiệm trong và ngoài nước về lĩnh vực khoá luận giải quyết. Nội dung chương 1 được xem là cơ sở là phương pháp luận là chìa khoá để phân tích thực trạng vấn đề trong chương 2 và đề xuất giải pháp, kiến nghị ở chương 3.

Chương 2: Trên cơ sở lý luận đã được đề cập ở chương 1, chương 2 tập trung vào phân tích tình hình thực tiễn vấn đề mà khoá luận nghiên cứu. Thực chất là sinh viên dùng lý luận để soi sáng, đánh giá thực tiễn; đồng thời dùng thực tiễn để kiểm chứng lý luận. Như vậy, nội dung chính của chương 2 là kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, phân tích để làm rõ tình hình thực tế để chỉ ra những tồn tại, hạn chế của thực tiễn cũng như nguyên nhân cần phải thay đổi, cải tiến. Trong đó, sinh viên phải thu thập tình hình, số liệu từ những nguồn tin cậy để phân tích, luận giải một cách thuyết phục.

Chương 3:
Trên cơ sở luận cứ khoa học ở chương 1, từ phân tích thực trạng ở chương 2; chương 3 tập trung đưa ra các giải pháp và kiến nghị (hoặc đề xuất) để khắc phục những hạn chế hoặc cải thiện thực tiễn mà chương 2 đã chỉ ra, đồng thời khóa luận cũng có thể đưa ra những ý kiến hay quan điểm để hoàn thiện lý luận liên quan đến đề tài. Các giải pháp và đề xuất phải rõ ràng, có cơ sở khoa học, thực tiễn, tác dụng (ý nghĩa) và tính khả thi của từng giải pháp.

3.3- Về phương pháp nghiên cứu :

Sinh viên cần đi sâu sử dụng học thuật, dùng các phương pháp lượng hóa để kiểm chứng thực tiễn, không viết chung chung, theo lối mô tả võ đoán, thống kê số liệu đơn thuần. Các chương 1, 2 và 3 phải có sự liên kết một cách lôgic, nhất quán giữa kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn.

3.4- Về sử dụng tài liệu tham khảo và số liệu:

- GVHD cần lưu ý và hướng dẫn sinh viên trong việc sử dụng tài liệu tham khảo, thu thập và trình bày số liệu thích hợp, khoa học. Số liệu phải cập nhật và tin cậy, tùy theo nhu cầu phân tích mà số liệu có lấy một hay nhiều kỳ (năm, quý, tháng...) để phân tích. Số liệu trích dẫn phải ghi nguồn gốc dẫn chiếu cụ thể, chi tiết, rõ ràng để có thể kiểm chứng được; các bảng biểu, đồ thị (nếu có) phải trình bày khoa học.

- Khi trích dẫn nội dung từ các nguồn tài liệu khác phải chỉ rõ tên tài liệu, tác giả, số trang, nhà xuất bản (nếu có), năm xuất bản và ghi rõ ở phần danh mục tài liệu tham khảo.

4. Lấy nhận xét và nộp khóa luận

- Khi hoàn thành khoá luận, sinh viên phải lấy ý kiến nhận xét của cơ quan thực tế nơi sinh viên thực tập hoặc thu thập số liệu, tình hình trong khoá luận và của giáo viên hướng dẫn về tinh thần, thái độ thực tập, nghiên cứu (không chấm điểm).

- SV phải trực tiếp nộp cho khoa chuyên ngành 02 bản và cho GVHD 01 bản khóa luận (01 bản lưu lại khoa chuyên ngành, 01 bản lưu tại thư viện nhà trường).

5. Chấm và bảo vệ khoá luận

- Chủ nhiệm khoa phân công giáo viên chấm phản biện khoá luận theo nguyên tắc khách quan, độc lập và công bằng. Giáo viên chấm phản biện phải có bản nhận xét và chấm điểm (thang điểm 10 – lấy đến 2 chữ số sau dấu phảy) theo quy định thống nhất để gửi về khoa trước 10 ngày cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng.

- Tuỳ theo từng trường hợp, GV phản biện có thể đặt câu hỏi trên bản nhận xét để hội đồng tham khảo và có thể sử dụng cho sinh viên bảo vệ.

6. Bảo vệ khóa luận

- Chủ nhiệm khoa lập danh sách giáo viên tham gia hội đồng chấm bảo vệ khoá luận để Giám đốc Học viện duyệt.

- Sinh viên trình bày tóm tắt khoá luận kết hợp thuyết trình với sử dụng đèn chiếu (Overhead, Projecter) trong thời gian tối đa là 15 phút, sau đó phải trả lời câu hỏi của các thành viên hội đồng. Các thành viên hội đồng chấm điểm độc lập bằng phiếu kín đảm bảo công bằng, khách quan.

- Điểm khoá luận của sinh viên sẽ được công bố và nộp về phòng Đào tạo ngay sau buổi bảo vệ.Phần II: Đối với chuyên đề tốt nghiệp

Chuyên đề tốt nghiệp áp dụng đối với tất cả sinh viên các hệ cao đẳng, đại học và hoàn chỉnh kiến thức (không đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp). Về cơ bản, những yêu cầu đối với chuyên đề tốt nghiệp tương tự như khóa luận tốt nghiệp. Một số điểm cần chú ý bao gồm:

1. Danh sách phân công GVHD chuyên đề tốt nghiệp do chủ nhiệm khoa quyết định và công bố công khai để sinh viên liên hệ.

2. Việc lựa chọn đề tài cho chuyên đề về cơ bản giống như lựa chọn đề tài khoá luận, nhưng chỉ cần tập trung vào một vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Sinh viên làm đề cương chi tiết gửi cho GVHD để giáo viên góp ý và hướng dẫn cho sinh viên cách thức viết.

3. Kết cấu của chuyên đề không nhất thiết phải viết theo các chương như khoá luận, mà cần tập trung vào làm rõ thực trạng của vấn đề nghiên cứu để đưa ra các giải pháp kiến nghị giải quyết cụ thể dưới dạng một bài viết tương đối hoàn chỉnh. Chuyên đề phải trình bày rõ ràng, khoa học với số trang là từ 30 đến 35 trang A4.

4. Chuyên đề có thể đóng bìa giấy mầu và có giấy bóng kính ở ngoài. Lấy nhận xét của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn về tinh thần, thái độ thực tập, nghiên cứu để nộp cho khoa chuyên ngành 01 bản khi kết thúc đợt thực tập.

5. Giáo viên chấm chuyên đề tốt nghiệp phải viết nhận xét riêng cho từng chuyên đề và chấm điểm một cách khách quan, độc lập và công bằng (theo thang điểm 10 – lấy đến lẻ 0,5) để khoa tập hợp nộp về phòng Đào tạo trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc đợt thực tập.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc phát sinh, đề nghị các khoa chủ động tập hợp, đề xuất với Ban Giám đốc qua Phòng Đào tạo để chính sửa, bổ sung.

denbienqt2
06-08-2008, 12:32 PM
cảm ơn bạn về bản quy chế!nhưng ý mình hỏi là điều kiện để làm khóa luận tốt nghiệp ấy! ví dụ như điểm trung bình môn chuyên ngành phải như thế nào? rồi lỡ có môn chuyên ngành 5 điểm thì sao? có được viết khóa luận không?.......

yen
06-08-2008, 02:14 PM
uh,cai nay minh cung thac mac lam. co ai jai dap jum di. thanks a lot

kingofnight87
12-08-2008, 09:54 PM
cảm ơn bạn về bản quy chế!nhưng ý mình hỏi là điều kiện để làm khóa luận tốt nghiệp ấy! ví dụ như điểm trung bình môn chuyên ngành phải như thế nào? rồi lỡ có môn chuyên ngành 5 điểm thì sao? có được viết khóa luận không?.......

Thực sự thì mình chưa bít chính xác về điều kiện này
Vì trước giờ cũng chưa có hỏi ai về việc này cả:cry:

Nếu có các điều kiện thì cũng chỉ soay quanh điểm của các môn chuyên ngành vào loại khá
Và điểm tổng kết năm học cũng loại khá trở lên

tudinhhuong
15-08-2008, 06:56 PM
anh chị nào hảo tâm cho em hỏi điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp như thế nào ạ?
thank nhiều nhiều!
Điều kiện viết khóa luận là tổng kết những môn chuyên ngành (xin danh sách ở khoa) phải từ 7.0 trở lên, không có môn nào dưới 5. Ngoài ra, môn bạn làm khóa luận phải có điểm trung bình 7.0 trở lên (ví dụ mình học khoa tín dụng thì môn tín dụng, tài trợ dự án phải 7.0 trở lên, những môn này bạn nên hỏi lại trên khoa cho rõ).
Bạn nên cố gắng đạt điều kiện làm khóa luận vì điểm tối thiểu là 8.0. Nếu bạn thi tốt nghiệp thì rất khó được như vậy.

lucdt
09-09-2008, 10:53 AM
Điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp à? Nếu tớ nhớ không nhầm là:
1. Điểm bình quân các môn chuyên ngành phải >=7.00
2. Không có môn chuyên ngành nào bị thi lại.
Cố gắng đê được viết luận văn, sẽ có nhiều ưu thế hơn.

cute_xinhonem
09-10-2008, 05:09 PM
minh thi lai mon the duc co duoc viet khoa luan tot nghiep ko vay?" minh lo qua!!!!!:too_sad:

kingofnight87
09-10-2008, 05:19 PM
minh thi lai mon the duc co duoc viet khoa luan tot nghiep ko vay?" minh lo qua!!!!!:too_sad:

Môn thể dục thì ko có liên quan đến việc viết khóa luận đâu bạn :big_smile:
Cứ yên tâm học tốt các môn khác là dc rồi

toan205
21-12-2008, 12:23 PM
cũng hông nhất thiết phải thế, nếu rớt 2 môn chuyên ngành mà điểm thi lại 2 môn đó trên 8 thì vẫn được xét để viết khóa luận, ngoài ra chắc ăn hơn nếu đã rớt môn chuyên ngành thì bỏ thi lần 2 để học lại => hùi đó mình bị zính tcdn, phải bỏ thi lần 2 để được viết khóa luận nì

còn zụ điểm tổng kết loại khá mới được viết thì hổng có đâu, chỉ cần tổng kết mấy môn chuyên ngành >7 là đủ rùi

vovanvinh90
06-01-2009, 12:10 AM
thank mấy anh mấy chị.em se cố găng chờ cơ hội 3 năm nữa!:baffle:

bap rang bo
12-02-2009, 08:02 PM
ủa cho em hỏi nếu như theo lời tiền bối nói là bỏ thi lần 2 tức là tiền bối học lại đó hả? em nghĩ nếu học lại thì coi như mình cũng có tiền án tiền sự rồi thì làm sao mà được viết luận án chứ?

meo luoi
12-02-2009, 08:36 PM
do chỉ tính điểm lần thi đầu, bất kể bạn học lại nên đây là 1 chiêu để sv nếu có lỡ vẫn có thể gỡ lại........hình như lúc học chính trị đầu năm thầy có nói thì phải:haha:

3wava
13-02-2009, 01:48 AM
trong 15 môn chuyên ngành có 1 số môn dưới 7 nhưng điểm trung bình vẫn trên 7 thì vẫn được viết khóa luận hả bạn

Chip [Lùn]
13-02-2009, 09:08 AM
Điều kiện viết khóa luận đã thấy khủng roy, đọc cái phần trình bày khóa luận mới thấy hoảng hơn nữa, tỉ mỉ dã man:ah::ah:

songasing
27-06-2009, 08:18 AM
có anh chị nào biết 15 môn chuyên ngành khoa kế toán không .thanks!

beautifulglobe
27-06-2009, 09:38 AM
năm thứ mấy là bắt đầu học chuyên ngành vậy anh chị?em học anh văn,có khác zì mấy lớp khác không nhỉ.anh chị giải đáp dùm e zớiiiiii:baffle:

bo bo
19-08-2009, 09:21 PM
mấy bạn cho mình hỏi 15 môn chuyên ngành khoa kế toán nha, thanks nhìu!!!

daithanha1
03-10-2009, 11:37 AM
Hình như từ năm 3 là vào học chuyên ngành. Ok:ah::ah::ah:

caonguyenbanme
17-11-2009, 03:04 PM
+ Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo, không còn học phần có điểm học phần dưới 5..

+ Điểm trung bình chung học tập các môn học phần kiến thức ngành đạt từ 7,00 trở lên (tính điểm học phần lần thứ nhất ).

+ Các môn học phần kiến thức ngành không có điểm học phần lần 1 không đạt yêu cầu (lần 1>=5 điểm).

+ Điểm học phần lần thứ nhất của các môn học có nội dung liên quan đến khóa luận phải đạt 7 điểm trở lên.

- Khóa luận tốt nghiệp được coi là học phần có khối lượng là 10 đơn vị học trình.

- Mỗi sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp phải được 1 giảng viên hướng dẫn. Người hướng dẫn sinh viên làm khóa luận phải có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, gợi mở để sinh viên chủ động trong việc làm khóa luận.

- Trưởng các khoa quản lý người học có trách nhiệm mời, phân công người hướng dẫn và duyệt đề tài cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

- Thời gian làm khóa luận tốt nghiệp nằm trong thời gian thực tập./.

Trích quy chế đào tạo 25 của trường DHNH!

pvp87
20-11-2009, 09:30 AM
mấy bạn cho mình hỏi 15 môn chuyên ngành khoa kế toán nha, thanks nhìu!!!

đấy mà ko bít à, gà thế lên kh0a mà h0i! he hehe:oh:


+ Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo, không còn học phần có điểm học phần dưới 5..

+ Điểm trung bình chung học tập các môn học phần kiến thức ngành đạt từ 7,00 trở lên (tính điểm học phần lần thứ nhất ).

+ Các môn học phần kiến thức ngành không có điểm học phần lần 1 không đạt yêu cầu (lần 1>=5 điểm).

+ Điểm học phần lần thứ nhất của các môn học có nội dung liên quan đến khóa luận phải đạt 7 điểm trở lên.

- Khóa luận tốt nghiệp được coi là học phần có khối lượng là 10 đơn vị học trình.

- Mỗi sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp phải được 1 giảng viên hướng dẫn. Người hướng dẫn sinh viên làm khóa luận phải có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, gợi mở để sinh viên chủ động trong việc làm khóa luận.

- Trưởng các khoa quản lý người học có trách nhiệm mời, phân công người hướng dẫn và duyệt đề tài cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

- Thời gian làm khóa luận tốt nghiệp nằm trong thời gian thực tập./.

Trích quy chế đào tạo 25 của trường DHNH!

tìm hiểu kỹ nhỉ, chắc tính toán kỹ lắm để xem có die ko à?:haha:

BOHALAN
27-11-2009, 09:35 PM
uhm. Sao tớ thấy khác khác làm sao ý.
thứ nhất: thi lại 1 môn chuyên ngành hay không chuyên đã không được làm
Thứ 2: 1 môn chuyên ngành dưới 7 phảy cũng không được làm
Thứ 3: xét tổng kết chung bình chung học tập, thường là 7,3 mới được làm nếu đủ 2 tiêu chuẩn trên

santafe_clx
17-02-2010, 10:04 PM
uhm. Sao tớ thấy khác khác làm sao ý.
thứ nhất: thi lại 1 môn chuyên ngành hay không chuyên đã không được làm
Thứ 2: 1 môn chuyên ngành dưới 7 phảy cũng không được làm
Thứ 3: xét tổng kết chung bình chung học tập, thường là 7,3 mới được làm nếu đủ 2 tiêu chuẩn trên

cụ lày ở ngoài bắk,, bík jif mà phán:hell_boy:

chienadriano
17-02-2010, 10:51 PM
uhm. Sao tớ thấy khác khác làm sao ý.
thứ nhất: thi lại 1 môn chuyên ngành hay không chuyên đã không được làm
Thứ 2: 1 môn chuyên ngành dưới 7 phảy cũng không được làm
Thứ 3: xét tổng kết chung bình chung học tập, thường là 7,3 mới được làm nếu đủ 2 tiêu chuẩn trên

Đúng rồi đó TB học tập trên 7.3 thường mới được viết.Bạn này nói đúng rồi

baohan1989
07-03-2010, 01:05 PM
cũng hông nhất thiết phải thế, nếu rớt 2 môn chuyên ngành mà điểm thi lại 2 môn đó trên 8 thì vẫn được xét để viết khóa luận, ngoài ra chắc ăn hơn nếu đã rớt môn chuyên ngành thì bỏ thi lần 2 để học lại => hùi đó mình bị zính tcdn, phải bỏ thi lần 2 để được viết khóa luận nì

còn zụ điểm tổng kết loại khá mới được viết thì hổng có đâu, chỉ cần tổng kết mấy môn chuyên ngành >7 là đủ rùi

Cho e hỏi hồi đó anh học lại TCDN vào hk mấy, năm nào zậy ah? E cung đang tính học lại vào HK I năm 4 ko biết có kịp ko?

netham
23-07-2011, 06:17 PM
Ko biết môn chuyên ngành bao nhiêu DVHT và môn cơ sở ngành bao nhiêu DVHT ta?

nguyentienchung
05-08-2011, 10:17 PM
TẤT CẢ CÁC GÌ BẠN THẮC MẮC Ở ĐÂY HẾT NÈ. TỪ ĐIỂM, ĐẾN MÔN CHUYÊN NGÀNH....CÓ TRONG ĐÂY HẾT! GLUCK!:sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss::sweet_kiss:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số : ………./……….. TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
V/v ban hành Quy định hướng dẫn và bảo vệ
khóa luận, đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

• Căn cứ quyết định số 174/2003/QĐ-TTg ngày 20/08/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
• Căn cứ quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành “Điều lệ Trường Đại học”
• Căn cứ quyết định số 1517/QĐ-NHNN ngày 14/11/2003 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
• Căn cứ quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo,kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy.
• Căn cứ quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.
• Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH
:beauty::beauty::beauty::beauty::beauty::beauty:
Điều 1 : Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy định về hướng dẫn và bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.

Điều 2 : Quyết định này được áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy kể từ năm học 2006 – 2007.

Điều 3 : Các Ông Trưởng Phòng Đào tạo, Phòng CTTT-SV, các Trưởng Khoa, và sinh viên hệ chính quy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
• Ban Giám Hiệu
• Phòng Đào tạo
• Phòng CTTT-SV
• Các Khoa
• BCS các lớp ĐH&CĐ

QUY ĐỊNH
Về việc hướng dẫn và bảo vệ khóa luận, đồ án
tốt nghiệp hệ đại học chính quy
(Ban hành kèm theo QĐ số ………../……….. ngày …/…../2006)

Điều 1. Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên hệ đại học đạt các điều kiện sau :

 Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo, không còn học phần có điểm học phần dưới 5..
 Điểm trung bình chung học tập các môn học phần kiến thức ngành (phụ lục 1) đạt từ 7,00 trở lên (tính điểm học phần lần thứ nhất ).
 Các môn học phần kiến thức ngành không có điểm học phần lần 1 không đạt yêu cầu.
 Điểm học phần lần thứ nhất của các môn học có nội dung liên quan đến khóa luận phải đạt 7 điểm trở lên.
Sinh viên nếu thiếu một số điều kiện nói trên cũng có thể được Hiệu trưởng cho phép làm đồ án, khóa luận TN nếu đề tài nghiên cứu có tính khoa học, thực tiễn và cấp thiết cần phải nghiên cứu để ứng dụng.

Điều 2. Mỗi năm nhà trường tổ chức 1 đợt xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy đạt các điều kiện được quy định ở điều 1. Thời gian xét là vào cuối học kỳ 1 _ năm học thứ 4.

Điều 3. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp là 1 học kỳ (bao gồm cả thời gian đi thực tập tốt nghiệp)
Khối lượng của đồ án, khóa luận TN
• Tối đa là 100 trang in khổ giấy A4 (kể cả các phụ lục)
• Tối thiểu là 50 trang in khổ giấy A4 (kể cả các phụ lục)

Điều 4. Quy trình xây dựng các đề tài khóa luận tốt nghiệp do Trưởng các Khoa quy định cụ thể nhưng phải đảm bảo một số các yêu cầu sau:
• Trưởng Bộ môn phải duyệt các đề xuất đề tài của GV (nếu thấy cần thiết có thể yêu cầu GV điều chỉnh các đề tài)
• Ban chủ nhiệm Khoa cần xem xét kiểm tra danh mục các đề tài trên các góc độ sau :
 Đề tài nghiên cứu phải có tính khoa học và thực tiễn, liên quan đến ngành học.
 Nội dung và quy mô của đề tài phải thực hiện được trong thời gian quy định.
 Nội dung đề tài nghiên cứu không trùng lặp nhau giữa các SV, hoặc trùng lặp với những đề tài đã được nghiên cứu trước đó.

Điều 5. Quy trình hướng dẫn SV viết khóa luận TN

Sau khi các Khoa đề xuất danh sách SV đủ điều kiện thực hiện đồ án, khóa luận TN, Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp và trình cho Ban Giám Hiệu để công nhận danh sách SV nói trên.

Mỗi sinh viên thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp sẽ được nhà trường phân công 01 GV hướng dẫn. GV hướng dẫn phải là người am hiểu về chuyên môn liên quan đến đề tài của SV, GV hướng dẫn có thể là GV đang công tác tại Khoa hoặc có thể là GV của các Khoa khác hoặc mời ngoài trường.

Mỗi sinh viên thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp được nhà trường phát 01 bảng theo dõi tiến độ thực hiện đồ án, khóa luận TN (phụ lục 2). Hàng tuần GV hướng dẫn phải bố trí thời gian để tiếp sinh viên, ghi nhận xét và ký tên vào bảng theo dõi của sinh viên.

Nếu sinh viên không đến gặp GVHD liên tiếp 2 tuần mà không có lý do chính đáng thì GVHD có quyềntừ chối hướng dẫn SV, trả SV về cho Khoa quản lý người học xử lý.

Kiểm tra giữa kỳ : vào giữa kỳ (tuần thứ 7 trong học kỳ) các Khoa tiến hành kiểm tra bảng theo dõi tiến độ thực hiện đồ án, khóa luận TN của SV nhằm mục đích là rà soát lại tiến độ thực hiện kế hoạch, phát hiện những vướng mắc (nếu có) từ phía GVHD hay từ phía SV để có biện pháp uốn nắn hay hỗ trợ. Qua kiểm tra giữa kỳ các Khoa có thể đưa ra các biện pháp và hình thức xử lý như sau:
• Điều chỉnh nội dung hay phương hướng đề tài (nếu thời gian còn cho phép).
• Thay hoặc bổ sung GVHD.
• Đình chỉ việc thực hiện đồ án, khóa luận TN nếu xét thấy không có khả năng hoàn thành được đồ án, khóa luận TN đúng thời gian quy định.
• SV bị đình chỉ việc thực hiện đồ án, khóa luận TN được giải quyết chuyển sang dự thi các môn thi TN.

GVHD phải đọc và cho nhận xét đồ án, khóa luận TN của SV trước khi nộp cho Khoa. Những đồ án, khóa luận TN không đạt yêu cầu GVHD không cho phép SV bảo vệ thì SV sẽ phải thực hiện lại quy trình viết đồ án, khóa luận TN hoặc xin chuyển sang dự thi TN.

Đến hạn nộp đồ án, khóa luận TN, SV sẽ nộp cho Khoa quản lý người học các tài liệu sau :
• Bảng theo dõi tiến độ thực hiện cho Khoa quản lý người học .
• 02 quyển đồ án, khóa luận TN (01 dành cho Khoa, 01 dành cho GV chấm phản biện)
• 03 bản tóm tắt đồ án TN dành cho các thành viên trong Hội đồng bảo vệ.
(Các Khoa quy định nội dung và hình thức của bản tóm tắt đồ án, khóa luận TN)

Điều 6. Về GV chấm phản biện : Danh sách GV chấm phản biện do các Khoa đề xuất và được Ban Giám Hiệu thông qua. GV chấm phản biện phải là người đã tốt nghiệp đúng chuyên ngành và am hiểu chuyên ngành liên quan đến đồ án, khoá luận TN phải chấm. GV chấm phản biện không được là người có quan hệ ruột thịt với SV (cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) và không phải là GVHD đồ án, khóa luận TN.

Các tiêu chuẩn chấm đồ án, khóa luận TN :
(dành cho GV hướng dẫn và GV chấm phản biện)

TIÊU CHUẨN ĐIỂM TỐI ĐA
1. Hình thức & Phương pháp nghiên cứu 3 điểm
Phương pháp nghiên cứu tốt 1 điểm
Số liệu, tài liệu cập nhật rõ ràng 0,5 điểm
Bố cục khoa học, hợp ly 0,5 điểm
Đảm bảo nghiêm túc trong in ấn 0,5 điểm
Đảm bảo mỹ thuật & quy tắc trình bày 1 khóa luận 0,5 điểm
2. Nội dung 7 điểm
Cơ sở ly‎ luận nền tảng 2 điểm
Phân tích thực tiển khoa học 2 điểm
Các đề xuất kiến nghị khoa học có tính khả thi 3 điểm


Điều 7. Về chấm đồ án, khóa luận TN.
Chấm khóa luận tốt nghiệp được thực hiện bởi các Hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập cho từng Khoa chuyên ngành. Mỗi hội đồng có số thành viên là 3, trong đó có chủ tịch,thư ký và ủy viên.

Thành viên của Hội đồng trực tiếp tham gia chấm khóa luận phải là những người am hiểu về chuyên môn, có thể là giảng viên của Khoa chuyên ngành, hoặc mời bên ngoài (người được mời có thể là cán bộ đang công tác thực tế, là giảng viên của các Khoa khác, là giảng viên kiêm chức …) và không phải là giảng viên hướng dẫn hay chấm phản biện.

Trưởng các Khoa có nhiệm vụ thương lượng trước và gởi giấy mời cho người tham gia hội đồng chấm đồ án, khóa luận TN và được người mời đồng ý tham gia (để tránh trường hợp các thành viên không thể tham gia vào ngày chấm đồ án, khóa luận TN).

Sau khi SV trình bày nội dung và trả lời các câu hỏi, các thành viên của Hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp sẽ cho điểm theo phiếu (theo mẫu thống nhất - phụ lục 3). Điểm đánh giá đồ án, khóa luận TN là trung bình cộng các điểm của từng thành viên hội đồng, người chấm phản biện và người hướng dẫn, được làm tròn đến phần nguyên.

Đồ án, khóa luận được xem là đạt khi điểm đánh giá từ 5 điểm trở lên.

Các tiêu chuẩn chấm bảo vệ đồ án, khóa luận TN được quy định như sau :

TIÊU CHUẨN ĐIỂM TỐI ĐA
1. Hình thức bảo vệ 2,0
Phương pháp và kỹ thuật trình bày tóm tắt khóa luận 1
Hình thức bảng biểu minh họa rõ ràng, hợp ly 0,5
Thời lượng trình bày đảm bảo 0,5

2. Nội dung khóa luận 5,0
Cấu trúc, bố cục, phương pháp nghiên cứu 1,0
Tính khoa học. 2,0
Giá trị thực tiễn của đề tài 2,0

3. Trả lời các câu hỏi 3,0
Trả lời thông suốt 100% câu hỏi 3,0
Trả lời đạt trên 50% và nhỏ hơn 100% câu hỏi 2,0 – 3,0
Trả lời đạt dưới 50% câu hỏi 0,0 – dưới 2,0

4. Tổng cộng 10,0

Sinh viên bảo vệ đồ án, khóa luận TN nếu có điểm đánh giá nhỏ hơn 5,00 thì nhà trường sẽ tổ chức cho SV bảo vệ lại trong thời gian từ 3 đến 6 tháng sau khi công bố kết quả đánh giá đồ án, khóa luận TN.

Điều 8. Trong trường hợp có tranh chấp hay khiếu nại về kết quả chấm đồ án, khóa luận TN, Hiệu trưởng có thể chỉ định 1 Hội đồng thẩm định (chấm phúc tra) đồ án, khóa luận TN của 1 số SV. Nhiệm vụ của Hội đồng, thành phần và thời hạn hoạt động của Hội đồng sẽ do Hiệu trưởng quy định trong quyết định thành lập. Điểm cuối cùng của đồ án, khóa luận TN là điểm của Hội đồng phúc tra.

Điều 9. Quy trình tổ chức buổi chấm bảo vệ đồ án, khóa luận TN được thực hiện theo thứ tự sau:
• Thư ký HĐ đọc quyết định thành lập Hội đồng, danh sách SV và đề tài đồ án, khóa luận TN, tên GV hướng dẫn và GV chấm phản biện của từng đồ án, khóa luận TN.
• Chủ tịch HĐ dặn dò và nhắc nhở SV.
• Sinh viên trình bày đồ án, khóa luận TN : từ 10 đến 20 phút.
• Sinh viên trả lời các câu hỏi của Hội đồng : 10 đến 30 phút
• Thư ký đọc bản nhận xét của GV hướng dẫn, GV chấm phản biện. (Sinh viên có thể giải thích các vấn đề liên quan đến người chấm)
• Hội đồng cho điểm bằng phiếu chấm cho từng SV, theo mẫu thống nhất (phụ lục 2).
• Thư ký phải ghi biên bản phần vấn đáp và thảo luận của từng đồ án, khóa luận TN, điểm cho của các UVHĐ, điểm đánh giá cuối cùng.
• Cuối buổi bảo vệ Chủ tịch HĐ họp các thành viên để xem xét và quyết định kết quả bảo vệ của toàn thể sinh viên. Kết quả chính thức của buổi bảo vệ phải được công bố cho sinh viên sau mỗi buổi bảo vệ.

Điều 10. Tòan bộ biên bản, hồ sơ bảo vệ đồ án , khóa luận TN và điểm đánh giá đồ án, khóa luận TN được bàn giao cho Phòng Đào tạo và được lưu trữ tối thiểu là 2 năm kể từ ngày có kết quả bảo vệ.
Các đồ án, khóa luận xếp loại Giỏi, Xuất sắc (điểm đánh giá cuối cùng>=9,00) được lưu giữ tại Thư viện của Trường.

Điều 11. Điều khoản thi hành :
Quy định này được áp dụng kể từ năm học 2006-2007 cho sinh viên hệ đại học chính quy. Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Chỉ có Hiệu trưởng mới có quyền bổ sung thay đổi nội dung các điều khoản của quy định này.


HIỆU TRƯỞNGPhụ lục 1

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC PHẦN KIẾN THỨC NGÀNH

1. Ngành TC – Ngân hàng

1.1 Chuyên ngành Tín dụng - Thẩm định dự án

1 Tài chính doanh nghiệp 4
2 Tài chính quốc tế 4
3 Quản trị học 3
4 Hệ thống thông tin quản trị 1 3
5 Marketing 3
6 Thị trường tài chính & Định chế tài chính 4
7 Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 1 3
8 Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 2 5
9 Xếp hạng tín nhiệm 4
10 Tín Dụng 1 4
11 Tín Dụng 2 4
12 Soạn thảo, thẩm định & tài trợ dự án đầu tư 5
13 Kế tóan ngân hàng 4
14 Thanh tóan quốc tế 4
15 Tự chọn 2
(SV chọn 1 trong 2 HP sau : Thị trường CK, Chính sách tiền tệ) 3

1.2 Chuyên ngành Kế toán Ngân hàng

1 Tài chính doanh nghiệp 4
2 Tài chính quốc tế 4
3 Quản trị học 3
4 Hệ thống thông tin quản trị 1 3
5 Marketing 3
6 Thị trường tài chính & Định chế tài chính 4
7 Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 1 3
8 Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 2 5
9 Thuế 3
10 Kế toán doanh nghiệp 4
11 Kế toán ngân hàng 6
12 Lý thuyết kiểm tóan 3
13 Kiểm toán DN 4
14 Kiểm toán NH 4
15 Kế toán Quản trị 3
16 Tự chọn 2
(SV chọn 1 trong 2 HP sau : Thương mại quốc tế, Chính sách tiền tệ) 3


1.3 Chuyên ngành TC- Ngân hàng quốc tế

1 Tài chính doanh nghiệp 4
2 Tài chính quốc tế 4
3 Quản trị học 3
4 Hệ thống thông tin quản trị 1 3
5 Marketing 3
6 Thị trường tài chính & Định chế tài chính 4
7 Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 1 3
8 Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 2 5
9 Kỷ thuật nghiệp vụ ngoại thương 5
10 Thương mại quốc tế 3
11 Thanh toán quốc tế 4
12 Tài trợ ngoại thương & TD quốc tế 5
13 Kinh doanh ngọai hối 4
14 Tín dụng 1 4
15 Tự chọn 2
(SV chọn 1 trong 2 HP sau : Quản trị NH, Chính sách tiền tệ) 3

1.4 Chuyên ngành Thị trường chứng khoán

1 Tài chính doanh nghiệp 4
2 Tài chính quốc tế 4
3 Quản trị học 3
4 Hệ thống thông tin quản trị 1 3
5 Marketing 3
6 Thị trường tài chính & Định chế tài chính 4
7 Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 1 3
8 Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 2 5
9 Chính sách tiền tệ 3
10 Thị trường chứng khóan 5
11 Quản lý danh mục đầu tư 5
12 Phân tích chứng khóan 5
13 Kinh doanh ngọai hối 4
14 Tín dụng 1 4
15 Tự chọn 2
(SV chọn 1 trong 2 HP sau : Thuế, Thương mại quốc tế) 3


2. Ngành Quản trị

1 Quản trị học 4
2 Quản trị chiến lược 4
3 Quản trị nhân lực 4
4 Quản trị tài chính 4
5 Quản trị sự thay đổi 4
6 Quản trị Ngân hàng 4
7 Quản trị dự án 4
8 Quản trị Marketing 4
9 Hành vi tổ chức 3
10 Tín dụng 1 4
11 Kế toán Ngân hàng 4
12 Marketing Ngân hàng 3
13 Tự chọn : (SV chọn một trong 02 HP sau : Thanh toán quốc tế, Soạn thảo, thẩm định và tài trợ dự án đầu tư) 3

3. Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

1 Cơ sở lập trình 5
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5
3 Cơ sở dữ liệu 1 4
4 Cơ sở dữ liệu 2 3
5 Mạng và truyền thông 4
6 Lập trình và thiết kế theo hướng đối tượng 4
7 Phân tích hệ thống 4
8 Thương mại và Ngân hàng điện tử 4
9 Tài chính doanh nghiệp 4
10 Kế toán doanh nghiệp 4
11 Tự chọn 2: (SV chọn một trong 02 HP sau : Công nghệ phần mềm, An toàn và bảo mật) 3


4. Ngành Anh Văn

1 Kỷ năng Nghe tiếng Anh 1 5
2 Kỷ năng Nói tiếng Anh 1 5
3 Kỷ năng Đọc tiếng Anh 1 5
4 Kỷ năng Viết tiếng Anh 1 5
5 Kỷ năng Nghe tiếng Anh 2 5
6 Kỷ năng Nói tiếng Anh 2 5
7 Kỷ năng Đọc tiếng Anh 2 5
8 Kỷ năng Viết tiếng Anh 2 5
9 Kỷ năng Nghe tiếng Anh 3 5
10 Kỷ năng Nói tiếng Anh 3 5
11 Kỷ năng Đọc tiếng Anh 3 5
12 Kỷ năng Viết tiếng Anh 3 5
13 Thực hành dịch 1 3
14 Thực hành dịch 2 3
15 Thực hành dịch 3 3
16 Tự chọn : (SV chọn một trong 03 HP sau : Nghệ thuật nói trước công chúng, Ngôn ngữ thương thảo, Kỷ thuật ghi nhanh) 3

5. Ngành Kế toán

1 Nguyên lý kế toán 4
2 Kế toán tài chính 1 6
3 Kế toán quản trị 4
4 Kiểm toán căn bản 4
5 Kế toán tài chính 2 4
6 Hệ thống thông tin kế toán 4
7 Kế toán các đơn vị HC sự nghiệp 3
8 Kế toán Ngân hàng 8
9 Kiểm toán Ngân hàng 4
10 Quản trị Ngân hàng 3
11 Quản trị tài chính 3
12 Phân tích tài chính doanh nghiệp 4
13 Tự chọn 2
(SV chọn 1 trong 2 HP sau : Thương mại quốc tế, Chính sách tiền tệ.) 3


Phụ lục 2


PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỤC HIỆN
ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬNTỐT NGHIỆP

Họ và tên SV : ………………………………………. Mã SV :…………………
Lớp : ………… Khoa quản lý : …………………………………………………
Giảng viên hướng dẫn : …………………………………………………………
Tên đề tài đồ án, khóa luận : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………


Tuần lễ Ngày Khối lượng GVHD ký tên
Đã thực hiện Tiếp tục thựchiện
1
2
3
4
5
6
7
Kiểm tra giữa kỳ Đánh giá khối lượng đã hoàn thành _____ % :
Được tiếp tục Không được tiếp tục

8
9
10
11
12
13
14
Phụ lục 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dùng cho thành viên của Hội đồng)


Họ và tên SV : ………………………………………………
Lớp : ……………………….. Khoa ………………………..
Đề tài : ……………………………………………………….
Ngày bảo vệ : ……………………………………………….
Phần đánh giá và cho điểm :

Nội dung chấm Thang điểm Điểm chấm
1. Hình thức bảo vệ 3,0
Phương pháp và kỹ thuật trình bày khóa luận 2
Hình thức bảng biểu minh họa 0,5
Thời lượng trình bày (15 phút – 20 phút) 0,5

2. Nội dung khóa luận 4,0
Cấu trúc, bố cục 1,0
Tính khoa học. 2,0
Giá trị thực tiễn của đề tài 1,0

3. Trả lời các câu hỏi 3,0
Trả lời thông suốt 100% câu hỏi 3,0
Trả lời đạt trên 50% và nhỏ hơn 100% câu hỏi 2,0 – 3,0
Trả lời đạt dưới 50% câu hỏi 0,0 - dưới 2,0

4. Tổng cộng 10,0Ký tên
(Ghi rõ Họ và tên)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dùng cho GV hướng dẫn và GV phản biện)

1.Họ và tên SV : ………………………………………………
2. Lớp : ……………………….. Khoa ………………………..
3. Đề tài : ……………………………………………………….
4. Họ và Tên GV HD (PB):…………………………………….
5. Tổng quát về đồ án, khóa luận TN :
Số trang : ………… Số chương : …………….
Số bảng số liệu : ………….
Số tài liệu tham khảo : …………….
6. Những ưu điểm chính của đồ án, khóa luận TN :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

7. Những thiếu sót chính của đồ án, khóa luận TN :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
8. Đề nghị
Được bảo vệ Không được bảo vệ

9. Đánh giá chung : ....................Điểm

TP Hồ chí Minh, ngày .. tháng .. năm
Ký tên
:boss::boss::boss::boss::boss::boss::boss:

sphinx
05-08-2011, 10:37 PM
Nghe nói cái Tb 7,0 được nâng lên 7,5 rồi không biết đúng ko. :amazed:

haidang713
14-08-2011, 10:42 PM
Nghe nói cái Tb 7,0 được nâng lên 7,5 rồi không biết đúng ko. :amazed:

Chính xác :D. .

diepviennhi
14-08-2011, 10:55 PM
Có mấy a chị khoa kế toán nói đừng viết luận văn, khó kiếm điểm lắm. mấy thấy cô khoa KT chấm khó.6đ k ah.hic.nếu được thì có nên làm luận văn k nhỉ?

hít
14-08-2011, 11:30 PM
Như vậy là nếu trong các môn chuyên ngành có môn bị điểm 5 nhưng điểm TB của các môn chuyên ngành trên 7.5 là đc viết luận phải hok mấy anh :adore:

monkeytieutu
24-07-2012, 11:17 PM
Hiện h em bị môn marketing 6d là môn chuyên ngành, vậy nếu như tổng các môn chuyên ngành trung bình em trên 7. mà bị con 6 marketing thì em vẫn ko dc làm khóa luận phải ko ạ? các anh chị giúp em trả lời nha, em run cả hôm qua tới giờ luôn :((

thanhperman
27-07-2012, 01:56 AM
Hiện h em bị môn marketing 6d là môn chuyên ngành, vậy nếu như tổng các môn chuyên ngành trung bình em trên 7. mà bị con 6 marketing thì em vẫn ko dc làm khóa luận phải ko ạ? các anh chị giúp em trả lời nha, em run cả hôm qua tới giờ luôn :((

Theo mình biết thì trung bình 15 môn trong phụ lục phải >= 7.5 ,có thể có môn dưới 7.5 miễn là tính trung bình ra >= 7.5 là ok. Tuy nhiên, có môn nào lỡ dưới 7. thì các môn đó không liên quan đến nội dung viết khóa luận, thường sẽ do khoa bạn học quy định môn nào không được dưới (thường có điểm xong rồi mới quy định thì phải).