PDA

View Full Version : Hỏi về giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳHixHix
10-06-2011, 10:05 PM
Khi tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ thì mình có trừ phần phế liệu thu hồi không các bạn :
giá tri spddck =(spdddk + cppstrong ky - phế liệu )/(số lượng spdd ck + số lượng sp ht nhap kho)
sách có sách không, hix :big_smile:

nhu_quynh91
10-06-2011, 10:53 PM
Khi tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ thì mình có trừ phần phế liệu thu hồi không các bạn :
giá tri spddck =(spdddk + cppstrong ky - phế liệu )/(số lượng spdd ck + số lượng sp ht nhap kho)
sách có sách không, hix :big_smile:

bạn có thể nói rõ hơn ko, mình chưa hỉu lắm :confuse::confuse:

sauluoi
11-06-2011, 12:20 AM
Khi tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ thì mình có trừ phần phế liệu thu hồi không các bạn :
giá tri spddck =(spdddk + cppstrong ky - phế liệu )/(số lượng spdd ck + số lượng sp ht nhap kho)
sách có sách không, hix :big_smile:

hỏi thế này thì bó tay .công thức trên giống công thức tính giá thành sản phẩm hơn là giá trị spddck nà. cái này thường tính theo mức độ hoàn thành hay giá trị tương đương sản phẩm hoàn thành. mà tuỳ từng bài cho nữa .còn nếu có phế liệu thì đương nhiên phải trừ rồi nó cũng làm giảm những chi phí đã bỏ ra mà.:pudency: mà pạn nên hỏi rõ ràng để có câu trả lời tốt nà.

binh_phuoc_2009
11-06-2011, 12:33 AM
Ko biết bạn chép đc cong thức trên ở đâu.
ta chỉ có công thức tính tỏng giá thành của thành phẩm là :
giá thành tp hoàn thành = cfspddđk + cf sxpstrong kì - cfspddck-phế liệu thu hồi

-trong đo phế liệu thu hồi hừong cho sẵn rùi.
-cfsxddđk cũng cho sẵn luôn
-cfsxpstrong kì thì kết chuyển bên chi phí sang
-cfspddck cho sẵn luôn rùi.

HixHix
11-06-2011, 03:22 AM
Chi phi spdd cuối kỳ không phải lúc nào đề cũng cho sẵn , hix ,đề cho giá trị spdd đầu kỳ , chi phí phát sinh sinh trong kỳ, thì mình phải tính giá trị spddck , công thức mình đưa ra là tính gí trị 1 đơn vị spddck đó, nhưng mình thấy đa số các sách đề không trừ phế liệu thu hồi, nhưng sách kế toán tc trường mình có trừ nên hơi thắc mắc

haidang713
11-06-2011, 03:34 PM
Bạn có thể nói rõ cụ thể trang nào trong sách kế toán tài chính bảo tính giá trị sản phẩm sản phẩm dỡ dang cuối kỳ bằng công thức này ko ạ.
Mình chỉ biết người ta tính giá trị sản phẩm dỡ dang ck bằng 1 số phương pháp như theo NVL chính, trực tiếp, sản lượng tương đương,giá thành định mức...Mỗi phương pháp có 1 cách tính khác nhau, tùy doanh nghiệp chọn phương pháp nào.
Thực tế khi người ta tính giá trị spdd thường mang tính ước lượng nhiều hơn là có thể ra được 1 số tuyệt đối chính xác. Phần còn lại sẽ đưa hết vào giá thành sản phẩm.
Phần phế liệu và các sản phẩm bị hỏng ngoài định mức được xem là các khoản không tính vào giá thành sản xuất nên sẽ được loại ra trong quá trình tính giá thành sản phẩm ( cũng như tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ).
Ví dụ : nếu tính theo pp dựa vào nguyên vật liệu chính thì
Giá trị sản phẩm dở dang ck= ((Giá trị SPDD đầu kỳ + NVL chính phát sinh trong kỳ- phế liệu)/( sản phẩm hoàn thành+ sản phẩm dỡ dang)) * sản phẩm dỡ dang.
Theo pp sản lượng tương đương
Giá trị sản phẩm dở dang ck= ((Giá trị NVL chính dỡ dang đầu kỳ + NVL chính phát sinh trong kỳ- phế liệu NVL chính)/( sản phẩm hoàn thành+ sản phẩm dỡ dang)) * sản phẩm dỡ dang + ((Giá trị các chi phí khác dỡ dang đầu kỳ + chi phí khác phát sinh trong kỳ- phế liệu phụ)/( sản phẩm hoàn thành+ sản phẩm dỡ dang quy đổi tương đương))* sản phẩm dỡ dang quy đổi tương đương.
Ở đây bạn có thể hiểu bản thân phế liệu là cái bạn đã nhận lại để chuyển vào kho hoặc chuyển thành tiền rồi thì nó cần phải được loại khỏi những gì liên quan đến giá trị của việc sản xuất. Nhìn trên công thức bạn có thể hiểu là phế liệu bây giờ đã được loại khỏi giá trị dở dang ck.
Khi tính giá thành bạn sẽ trừ nguyên phần phế liệu đi, vì giá trị dở dang cuối kì vốn dĩ đã ko còn có phế liệu trong đó nên ko sợ bị trừ trùng.
Nếu bạn ko bỏ phế liệu ra, thì khi tính giá thành bạn sẽ trừ trùng 2 lần và kết quả vốn đã ko chính xác khi tính spddck nay lại tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả tính giá thành.
Nhưng đây là thuộc kiến thức của kế toán tài chính 1 ko phải là NLKT