PDA

View Full Version : Định giá tài sản tài chính! Giải dùm mình bài này với!nguyenhai92
09-03-2011, 04:23 PM
Trái phiếu công ty B có mệnh giá 100.000Đ hoàn trái sau 15 năm (kể từ hôm nay), lãi coupon được thanh toán hằng năm là 9.000Đ. Hôm nay bạn mua trái phiếu với giá 85.000Đ
a. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là bao nhiêu
b. Nếu bạn giữ trái phiếu tới khi đáo hạn và được công ty thanh toán đầy đủ tiền lãi và vốn gốc thì tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư của bạn (YTM) là bao nhiêu %?
c. Nếu các khoản tiền thu được từ trái phiếu, bạn được tái đầu tư và thu hồi vốn vào thời điểm hoàn trái, thì tỷ suất sinh lời trên vồn đầu tư của bạn là bao nhiêu %/năm. Biết lãi suất tái đầu tư là 6%
Đáp án: YTM=11,1% Tỷ suất sinh lời 9%

Bài tập cô Quỳnh Anh! Giải giúp dùm mình vs........!:ah:

thuythuong
09-03-2011, 05:00 PM
Lãi suất dn = 9.000/ 100.000 = 9%

b,YTM= A/B
với A= 100.000* 9% + (100.000-85.000)/ 15
B = (100.000+85.000)/2

c, câu c mình k chắc lắm.:)

antnv41504
09-03-2011, 05:31 PM
Trái phiếu công ty B có mệnh giá 100.000Đ hoàn trái sau 15 năm (kể từ hôm nay), lãi coupon được thanh toán hằng năm là 9.000Đ. Hôm nay bạn mua trái phiếu với giá 85.000Đ
a. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là bao nhiêu
b. Nếu bạn giữ trái phiếu tới khi đáo hạn và được công ty thanh toán đầy đủ tiền lãi và vốn gốc thì tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư của bạn (YTM) là bao nhiêu %?
c. Nếu các khoản tiền thu được từ trái phiếu, bạn được tái đầu tư và thu hồi vốn vào thời điểm hoàn trái, thì tỷ suất sinh lời trên vồn đầu tư của bạn là bao nhiêu %/năm. Biết lãi suất tái đầu tư là 6%
Đáp án: YTM=11,1% Tỷ suất sinh lời 9%

Bài tập cô Quỳnh Anh! Giải giúp dùm mình vs........!:ah:

Để anh giúp cho bài này! lãi suất danh nghĩa ở đây em có thể hiểu là lãi suất cuốn trái phiếu. lấy trái tức (9000) chia cho mệnh giá là xong. 9%. okay.
câu b: em sử dụng cong thức như sau Pv= C x PVFA(ytm;15) + 100000 x PVF(ytm;15) em đã học nội suy chưa nếu học rồi thì xem như xong.
câu c : anh muốn giải thích với em ý nghĩa của câu này. tái đầu tư ở đây tức là tái đầu tư trái tức mà em nhận được với lãi suất tái đầu tư là 6% muốn tìm lãi suất đầu tư là bao nhiêu thì cách dễ nhất là ta tìm FV và PV (PV = 85k) em tìm FV bằng cách lấy trái tức (C) qua các lần tái đầu tư ( FV = C x FVFA(6%;15) + 100000) okay
có FV rồi em tìm lợi suất đầu tư(lsdt) thôi : lsdt= căn bậc 15 của (FV/PV-1).

nguyenhai92
09-03-2011, 05:32 PM
Lãi suất dn = 9.000/ 100.000 = 9%

b,YTM= A/B
với A= 100.000* 9% + (100.000-85.000)/ 15
B = (100.000+85.000)/2

c, câu c mình k chắc lắm.:)
Câu b mình làm như thế nhưng ko ra đúng kq
Câu c thì mình hok hỉu j hết! Thuythuong nói về cách làm của cậu được hok?
Thanks!:smile:câu b: em sử dụng cong thức như sau Pv= C x PVFA(ytm;15) + 100000 x PVF(ytm;15) em đã học nội suy chưa nếu học rồi thì xem như xong.
Chưa xong rồi, em chưa học nội suy


câu c : anh muốn giải thích với em ý nghĩa của câu này. tái đầu tư ở đây tức là tái đầu tư trái tức mà em nhận được với lãi suất tái đầu tư là 6% muốn tìm lãi suất đầu tư là bao nhiêu thì cách dễ nhất là ta tìm FV và PV (PV = 85k) em tìm FV bằng cách lấy trái tức (C) qua các lần tái đầu tư ( FV = C x FVFA(6%;15) + 100000) okay
có FV rồi em tìm lợi suất đầu tư(lsdt) thôi : lsdt= căn bậc 15 của (FV/PV-1).
Chắc là lại chưa học ùi! hok hỉu mô tê j hết, tái đầu tư trái tức??? em cũng chưa bít là cái giề!
Cám ơn anh nhé!

hongdang1
09-03-2011, 06:06 PM
Để anh giúp cho bài này! lãi suất danh nghĩa ở đây em có thể hiểu là lãi suất cuốn trái phiếu. lấy trái tức (9000) chia cho mệnh giá là xong. 9%. okay.
câu b: em sử dụng cong thức như sau Pv= C x PVFA(ytm;15) + 100000 x PVF(ytm;15) em đã học nội suy chưa nếu học rồi thì xem như xong.
câu c : anh muốn giải thích với em ý nghĩa của câu này. tái đầu tư ở đây tức là tái đầu tư trái tức mà em nhận được với lãi suất tái đầu tư là 6% muốn tìm lãi suất đầu tư là bao nhiêu thì cách dễ nhất là ta tìm FV và PV (PV = 85k) em tìm FV bằng cách lấy trái tức (C) qua các lần tái đầu tư ( FV = C x FVFA(6%;15) + 100000) okay
có FV rồi em tìm lợi suất đầu tư(lsdt) thôi : lsdt= căn bậc 15 của (FV/PV-1).

Nếu em học cô Q. Anh thì chắc là ko hiểu được đâu, bạn anh học rồi nên biết. Nếu có thời gian em qua lớp thầy Hưng nhé, đây là các dạng đơn giản của môn TCDN nên cần phải biết. Thêm nữa, anh khẳng định lời giải này là OK tuyệt đối (sửa lại tí cho đỡ hiểu lầm lsdt= căn 15 của (FV/PV)-1.

nguyenhai92
09-03-2011, 06:07 PM
Bài 3.6. Một trái phiếu công ty, mệnh giá 100.000 đồng, đáo hạn sau 20 năm, lãi suất danh nghĩa
8%/năm, tiền lãi được thanh toán mỗi năm một lần. Hỏi:
a) Thị giá trái phiếu là bao nhiêu, nếu lãi suất thị trường của trái phiếu là 10%/năm?
b) Nếu người chủ sở hữu (trái chủ) bán trái phiếu sau khi đã giữ nó một năm và đã nhận lãi
trái phiếu năm đó, thì thu nhập từ lãi trái phiếu và lãi vốn của ông ta là bao nhiêu? Tỷ suất
sinh lời trên vốn là bao nhiêu%/ năm? Biết rằng lãi suất thị trường của trái phiếu khi đó là
8%/năm
( 82.970; 25.030; 30,2%)
Them bài này nữa nhé! Giúp dùm dz!:beauty:

cry.lovely
09-03-2011, 07:04 PM
Bài 3.6. Một trái phiếu công ty, mệnh giá 100.000 đồng, đáo hạn sau 20 năm, lãi suất danh nghĩa 8%/năm, tiền lãi được thanh toán mỗi năm một lần. Hỏi:
a) Thị giá trái phiếu là bao nhiêu, nếu lãi suất thị trường của trái phiếu là 10%/năm?
b) Nếu người chủ sở hữu (trái chủ) bán trái phiếu sau khi đã giữ nó một năm và đã nhận lãi
trái phiếu năm đó, thì thu nhập từ lãi trái phiếu và lãi vốn của ông ta là bao nhiêu? Tỷ suất
sinh lời trên vốn là bao nhiêu%/ năm? Biết rằng lãi suất thị trường của trái phiếu khi đó là
8%/năm
( 82.970; 25.030; 30,2%)

a) I=8.000
- Thị giá của TP:
P=8.000*(1-(1+10%)^-20)/10% + 100.000*(1+10%)^-20=82.972
b) - Thu nhập từ TP và lãi vốn của ông ta sau khi bán TP tại thời điểm cuối năm 1:
IN= 8.000 + (100.000 - 82.972) = 25.028
- Tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư:
25.028/82970 = 30,16% ~ 30,2%

haidang713
09-03-2011, 07:16 PM
Có lẽ em nên đọc nhiều sách liên quan trước khi có thể làm bài tập.
Nội suy là phương pháp tính gần đúng hình như đã được học hồi phổ thông.
Nếu e chưa nhớ, giảng viên chắc chắn sẽ ôn lại cho em vì đây là công thức dùng để thi
Anh nói sơ qua như sau.
Thí dụ ta có 6PVFA(i,5)=25 -->
Thu i1= a% và i2=a%+1 sao cho khi đi từ i1 qua i2 thì NPV phải đổi dấu. từ dương sang âm.
trong thí dụ này thì
Nhẩm và chọn LS thích hợp
i1=6% ---> NPV1=0,27
i2=7%----->NPV2=-0.4
--->i~ i1+ (i2-i1)*NPV1/(NPV1+|NPV2|) = 6% + 0,27/(0,27+0,4) ~ 6,4%
EM sử dụng công thức này để giải quyết câu b
Câu b sẽ là : 85=9PVFA(YTM,15)+100PVF(YTM,15)
Chọn i1=11%-->NPV=0,618
i2=12% --->NPV =-5,43
sử dụng công thức ra i=11,1%
Câu c em hiểu thế này,
Hàng năm công ty sẽ trả trái tức( phần lãi trái phiếu họ cam kết trả) cho em. Khi nhận tiền hoặc là em sẽ tiêu xài, hoặc là e kiếm cách để khoản tiền đó tiếp tục sinh lợi. Họ hỏi em nếu như ty suất sinh lợi vào thời điểm em nhận trái tức chỉ có 6% thôi thì khi em tiếp tục đầu tư khoản trái tức nhận hàng năm ( = mọi cách) cho đến khi đáo hạn trái phiếu thì so với giá trị ts đầu tư ban đầu e đã sinh lợi đuọc bao nhiêu %/ năm.
Như cách anh trên có nói rồi, em đọc lại cách tính. tất cả khoản tiền thu được đêu đuọcr đầu tư cho đến khi dao hạn. Như vậy khi đáo hạn e sẽ có các khoản trái tức được đầu tư kép ls 6% năm và 100 mệnh giá TP. Lấy tỏng tiền chia cho 85 ban đầu -100% (= -1) là ra tỷ suat sinh lợi trong 15 năm. giả dụ là i
Tinh lãi suat 1 năm ( lãi kép) thì căn bậc 15 . = (căn bậc 15 của (i+1)) -1
LÃi suát 1 quý thì căn bậc 15*4
1 tháng thì căn bậc 15*12
Như vậy e sẽ ra 9%/năm

Anh nói rõ vậy hi vọng e hiểu. Bài này là câu 3 điêm trong đề thi đây ^^.