PDA

View Full Version : Đề thi tuyển QHKH vào ngân hàng SHB Đà nẵng (25/04/2009)leplk
08-11-2010, 08:56 PM
Đây là đề thi vào
chuyên viên tín dụng ngân hàng SHB ở Đà Nẵng

(Thi sáng ngày 25/04/2009)

(SHB - Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội)

Phần I
1. Theo qui định của NHNN, tổng dư nợ cho vay đối với mọi khách hàng là ( cái này có phương án a,b,c,d...gì đó ) 15% VTC
2. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọi khách hàng là :.... 25 % VTC
3. Theo qui định của NHNN, Tổng dư nợ cho vay đối với mọt nhóm khách hàng liên quan là :.... 50% VTC
4. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọt nhóm khách hàng liên quan là :... 60% VTC
5. Những đối tượng không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay bao gồm ( ở đây ghi một dãy dài các đối tượng, mình cũng không nhớ nữa...)

- Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại NHCTVN, kế toán trưởng của NHCTVN, thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tịa NHCTVN.
- Doanh nghiệp có một trong những đối tượng sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

6. T. Hợp nhu cầu vốn của một KH vượt quá 15%vốn tự có của TCTD hoặc KH có nhu cầu huy động từ nhiều nguồn thì 1 NHTM có thể cho vay dưới hình thức nào
a. Cho vay ủy thác
b. Cho vay đồng tài trợ
c. cả a,b
d. Không có câu nào đúng
Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của Ngân hàng Phương Đông, trừ trường hợp đối với các khỏan cho vay từ các nguồn vốn ủy thác của Chính Phủ, của các tổ chức và cá nhân hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính Phủ chấp nhận.

7. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ bao gồm những phương thức sau
a. Điều chình kỳ hạn nợ
b. Gia hạn nợ
C. Khoanh nợ
d. a,b
Quyết Định 127 đưa ra khái niệm “cơ cấu lại thời hạn trả nợ”, theo đó việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ có thể được thực hiện theo một trong hai phương thức: “điều chỉnh kỳ hạn trả nợ” hoặc “gia hạn nợ vay”. “Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ” là cơ chế theo đó ngân hàng có thể chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi mà không làm thay đổi kỳ hạn trả nợ cuối cùng. Còn “gia hạn nợ vay” là phương thức thay đổi lịch thanh toán nợ gốc và/hoặc lãi, cùng với kéo dài thời hạn cho vay đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng.
8. Những nhu cầu vốn nào sau đây không được cho vay theo quy định của pháp luật :
( một lạot các nhu cầu tớ không kịp ghi lại )
 Vietcombank không cho vay các nhu cầu vốn: (i) để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi; (ii) để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm; (iii) để đáp ứng nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm.
 Vietcombank hạn chế cho vay các nhu cầu vốn: (i) góp vốn thành lập doanh nghiệp; (ii) cho vay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; (iii) cho vay kinh doanh chứng khoán thực hiện theo quy định riêng của Vietcombank; (iv) cho vay đảo nợ, thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Vietcombank;

9. Những đối tượng không được cấp bảo lãnh :

10. Tổng mức cho vay và cấp bảo lãnh của TCTD đối với 1 DN mà TCTD nắm quyền kiểm soát không được vượt quá....
( ở đây có các phương án ...% )
Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát không được vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
Đối với công ty trực thuộc tổ chức tín dụng là công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng được cấp tín dụng không có bảo đảm với mức tối đa không được vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng nhưng phải đảm bảo các hạn chế quy định tại điểm a và điểm b Khoản này.”.


11. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể với các nhóm nợ là :
a. Nhóm 1 ........
b. Nhóm 2.........
c. Nhóm 3.......
d. Nhóm 4.......
e. Nhóm 5........
( các bạn điền vào ......)
Nhóm 1 : 0/tổng dư nợ
b. Nhóm 2: 5%/tổng nợ quá hạn
c. Nhóm 3: 20%/tổng nợ qua hạn
d. Nhóm 4: 50%/tổng nợ quá hạn
e. Nhóm 5: 100%/tổng nợ quá hạn

13. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn NHTM được sử dụng để cho vay trung và dài hạn ...
( có các đáp án....% )
Các ngân hàng thương mại được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Đối với các tổ chức tín dụng khác, tỷ lệ này là 30%. Nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn bao gồm tiền gửi (không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 12 tháng), tiền gửi tiết kiệm của cá nhân (không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 12 tháng), và nguồn vốn huy động từ phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn.

14. Ở đây có một giới thiệu dài dòng gì đó về luật ...rồi tiếp theo là dzô vấn đề chính....Thời hạn được hổ trợ lãi suất tối đa là ......tháng đối với các khoản vay theo HĐTD được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/02 đến 31/12/2009 ( Bạn phải điền bao nhiêu tháng vô )
15. Ở đây cũng có giới thiệu dài dòng gì đó về luật ...rồi tiếp theo là dzô vấn đề chính....Thời gian vay được hổ trợ lãi suất tối đa là ..........tháng kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo HĐTD ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giả ngân trong khoảng thgian từ 1/4/2009 đến 31/12/2009

Phần II
DN ABC thành lập trong năm 2008 và có những nghiệp vụ phát sinh như sau :
- Cổ đông góp vốn bằng tiền : 100 triệu đồng
- Mua sắm TSCĐ trị giá 60 triệu, trả ngay 40 tr, còn nợ 20 triệu
- Vay dài hạn 50 triệu
- Nhập hàng 200 triệu, trả ngay 40 triệu, còn nợ 160 triệu
- Doanh thu bán hàng 210 triệu, KH trả ngay 150 triệu, còn nợ 60 triệu
- Giá vốn hàng bán 165 triệu
- Khấu hao 6 triệu, chi phí trả lãi vay dài hạn : 5 triệu
- Chi lương và chi phí quản lý khác : 14riệu
- Thuế TN phải trả : 5 triệu
- Chi cổ tức : 10 triệu
Lâp bảng tổng kết tài sản của DN ABC vào ngày 31/12/2008

còn cái phần 2 mình cân hoài mà không ra, các bạn cân dùm mình nhé. Thanks:byebye::sweet_kiss:

leplk
09-11-2010, 08:26 AM
sao các bạn đọc nhiều mà không ai phản hồi lại cũng như THANKS mình vậy!:canny:

gấu mèo
10-11-2010, 03:07 PM
Thanks bạn nhiều, là do tớ tự muốn cám ơn thôi, chứ không phải do bạn nhắc đâu nhé!
Đề thi này 2h hả bạn, thấy đề dài quá!:angry:

leplk
11-11-2010, 03:40 PM
mình cũng không biết nữa mình ở tphcm mà, mình lấy đề và tự giải đây cho nên inh muốn hỏi mọi người ai cân được bài cuôi thì giúp mình cũng như giúp mọi người luôn. Thấy dễ nhưng cân hoài không ra

nguyenhuyentrang88
04-12-2010, 03:19 PM
thank bạn nhiểu. Mình là sinh viên năm cuối trường ngân hàng ngoài hà nội.sắp ra trường nên mình rất lo cho số phận của mình.^_^!

malem
03-04-2011, 01:48 PM
:beauty: cảm ơn bạn nhiều....................................^_^

someonelikeyou
05-03-2012, 10:41 PM
Phần IIDN ABC thành lập trong năm 2008 và có những nghiệp vụ phát sinh như sau :- Cổ đông góp vốn bằng tiền : 100 triệu đồng- Mua sắm TSCĐ trị giá 60 triệu, trả ngay 40 tr, còn nợ 20 triệu- Vay dài hạn 50 triệu- Nhập hàng 200 triệu, trả ngay 40 triệu, còn nợ 160 triệu- Doanh thu bán hàng 210 triệu, KH trả ngay 150 triệu, còn nợ 60 triệu- Giá vốn hàng bán 165 triệu- Khấu hao 6 triệu, chi phí trả lãi vay dài hạn : 5 triệu- Chi lương và chi phí quản lý khác : 14riệu- Thuế TN phải trả : 5 triệu- Chi cổ tức : 10 triệuLâp bảng tổng kết tài sản của DN ABC vào ngày 31/12/2008

Nợ TM: 100
Có vốn csh: 100
Nợ TSCĐ: 60tr
Có TM: 40
Có NPT: 20
Nợ TM: 50
Có Vay dài hạn: 50

Nợ Hàng hóa: 200
Có TM: 40
Có NPT: 160
Nợ TM: 150
Nợ Phải thu Kh: 60
Có Doanh thu bán hàng: 210
Nợ Giá vốn: 165
Có hàng hóa: 165
Nợ Chi phí sx chung: 6
Có Hao mòn tscđ: 6
Nợ tk chi phí hđtc: 5
Có TM: 5
Nợ chi phí qldn: 14
Có TM: 14
Nợ Lợi nhuận trước thuế: 5
Có TM: 5
Nợ tk thu nhập: 10
Có TM: 10
Kết chuyển doanh thu, chi phí
Nợ tk 911: 190
Có tk chi phí: 190
Nợ tk doanh thu: 210
Có tk 911: 210
--> LNTT: 20
---> LNST: 15
Nợ tk 911: 15
Có tk 421: 15
---> chi trả cổ tức 10tr
---> LNST: 5tr

Bên tài sản:
- TSCĐ: 60
- Hao mòn: - 6
- hang hóa: 35
- Phải thu KH: 60
- TM: 186
Tổng ts: 335
Bên nguồn vốn:
- Vốn csh: 100
- Nợ phải trả: 180
- Lnst và sau khi trả cổ tức: 5
- Vay dài hạn: 50
Tổng nguồn vốn: 335

Meishou
25-05-2012, 11:00 PM
Cám ơn bạn nhiều nha
đang kiếm mấy cái khái niệm gia hạn nợ với cơ cấu nợ :big_smile:

cuongoc80
26-07-2012, 11:25 PM
:feel_good::after_boom::amazed::ops::ops::embarrassed::embarrassed::embarrassed::nosebleed::sure::big_smile::dribble::spiderman:

mradam91
01-02-2014, 05:38 PM
Thanks bạn đã chia sẻ với mọi người nhé :)