PDA

View Full Version : 1 tin chỉ bao nhiêu tiền ???guy_29
20-08-2010, 09:11 PM
Các bạn ơi cho mình hỏi 1 tín chỉ bao nhiêu tiền zay ? :sweat:

mtbmt
20-08-2010, 09:40 PM
Còn tùy bác rớt nhiu lần nữa :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:

Phiến Loạn
20-08-2010, 09:51 PM
Theo quy định của Bộ Giáo dục mới ban hành thì:
http://image.tin247.com/24h/100515095229-946-822.jpg
và:
Học phí tín chỉ = tổng học phí toàn khóa/tổng số tín chỉ toàn khóa (tổng số học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học).

Giá mới của chúng ta là 2 triệu 9 (* 4 năm)
Số tín chỉ của trung bình học 4 năm của Khóa 25 là 110 tín chỉ (nếu ko nhầm)
=> Số tiền 1 chỉ ở trường sẽ lên đến 100k- 120k / 1 chỉ (Nhà trường sẽ tính toán và tối ưu con số này)

Đó là nếu học lại, còn học phí vẫn đóng theo hệ niên chế, tức là 2 triệu 9 1 năm học
Ko phụ thuộc việc bạn đăng ký:byebye:

phonghd92
24-08-2010, 01:09 PM
vậy lở nợ môn....phải thi lại có phải đóng tiền hok a?:beat_shot:

loveablecat
24-08-2010, 01:12 PM
vậy lở nợ môn....phải thi lại có phải đóng tiền hok a?:beat_shot:

Thi lại thì đóng 25k tiền nu :embarrassed::embarrassed:

hichita1324
24-08-2010, 02:39 PM
77k/1tín chỉ nếu học lại:haha::haha::haha::haha:

Paradise2713
25-08-2010, 08:48 PM
Theo quy định của Bộ Giáo dục mới ban hành thì:
http://image.tin247.com/24h/100515095229-946-822.jpg
và:
Học phí tín chỉ = tổng học phí toàn khóa/tổng số tín chỉ toàn khóa (tổng số học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học).

Giá mới của chúng ta là 2 triệu 9 (* 4 năm)
Số tín chỉ của trung bình học 4 năm của Khóa 25 là 110 tín chỉ (nếu ko nhầm)
=> Số tiền 1 chỉ ở trường sẽ lên đến 100k- 120k / 1 chỉ (Nhà trường sẽ tính toán và tối ưu con số này)

Đó là nếu học lại, còn học phí vẫn đóng theo hệ niên chế, tức là 2 triệu 9 1 năm học
Ko phụ thuộc việc bạn đăng ký:byebye:

Theo bảng này, năm ni BU lấy 2tr9, thì năm 2014 là 5tr5 à :beat_shot:

Phiến Loạn
25-08-2010, 08:54 PM
Với các trình độ khác đại học ta sẽ có bản hệ số này
Hệ số so với đại học

1. Trung cấp chuyên nghiệp: 0,7

2. Cao đẳng: 0,8

3. Đại học: 1

4. Đào tạo thạc sĩ: 1,5

5. Đào tạo tiến sĩ: 2,5