PDA

View Full Version : So sánh giữa chiết khấu và cho vay từng lần ?quangbinh_que_ta_oi
16-06-2010, 11:38 AM
Bạn nào có thể giúp mình so sánh giữ chiết khấu và cho vay từng lần ?

suzuky
18-06-2010, 11:37 PM
Bạn nào có thể giúp mình so sánh giữ chiết khấu và cho vay từng lần ?

giống nhau: đều là nghiệp vụ cấp tín dụng ngắn hạn
khác nhau:
+đối tượng tín dụng:
CK:khoản phải thu
Cho vay: nhu cầu thanh toán nguyên vật liệu,vật tư đầu vào...
+cơ sở cấp tín dụng
chiết khấu: dựa trên quan hệ mua bán chịu hàng hóa, cấp tín dụng cho người bán
cho vay:dựa trên phương án kinh doanh
+số tiền, thời hạn:
CK:số tiền cấp tín dụng phụ thuộc vào giá trị chứng từ,lãi chiết khấu,thời hạn chiết khấu...
Cho vay:dựa vào tổng nhu cầu vốn của phương án,vốn tự có của khách hàng, tài sản đảm bảo...
+phương thức trả lãi:
Ck:một cách trả lãi(trả lãi trước)
Cv:có nhiều cách(định kỳ,một lần vào cuối kỳ..)
+các bên tham giá:
CK:người mua,người bán,ngân hàng
Cho vay:người vay, ngân hàng
+phương thức cấp:
Ck:cấp tín dụng gián tiếp
Cho vay:cấp trực tiếp
Quy trình cấp tín dụng khác nhau
+cho vay rủi ro hơn so với chiết khẩu
+chí phí phải trả:
CK:trả lãi+phí
Cho vay: trả lãi

phuongthanh810
19-06-2010, 07:45 PM
ban hoc lop nao vay????:byebye::byebye::byebye:

whamy04
19-06-2010, 08:36 PM
Cái này là thuần lý thuyết mà nhỉ, chỉ cần giở sách ra là có thôi...:doubt:

suzuky
19-06-2010, 11:23 PM
Cái này là thuần lý thuyết mà nhỉ, chỉ cần giở sách ra là có thôi...:doubt:

Làm gì có trong sách chú....:big_smile:

whamy04
25-06-2010, 08:13 PM
Mấy cái em nói cũng từ trong sách ra đó thôi...:baffle:

suzuky
26-06-2010, 01:29 PM
Mấy cái em nói cũng từ trong sách ra đó thôi...:baffle:

Thì kiến thức có được trên ghế giảng đường cũng học từ sách mà ra rồi

binhnkacb
07-10-2010, 02:05 PM
Bạn nào có thể giúp mình so sánh giữ chiết khấu và cho vay từng lần ?

Chiết khấu là cho KH ứng trước tiền từ bộ chứng từn sau khi bán hàng xuất khấu.
Còn cho vay từng lần là khoản vay ngắn hạn.
Hai khái niệm này không liên quan với nhau nhiều.


Có thể bạn bị nhầm giữ cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu với chiết khấu bộ chứng từ.
Có vấn đề chưa rõ hỏi thêm nhé.