PDA

View Full Version : Ưu và khuyết từng kênh phát hành tiền !tubothoiquen
07-06-2010, 11:39 AM
Mình chỉ tự sướng thôi . Có ai đọc thấy sai sót gì thì góp ý mình với !
NHTW phát hành tiền qua 4 kênh :
1 Kênh Ngân sách : Về dài hạn , NSNN hướng tới cân bằng theo chu kì kinh tế , nhưng trong ngắn hạn thì NSNN thường bội thu hoặc bội chi . Khi NSNN bội thu thì không ảnh hưởng gì đến việc phát hành tiền của NHTW . Nhưng khi NSNN bội chi sẽ tác động đến hoạt động cung ứng tiền của NHTW . Nhà nước với tư cách là 1 chủ thể trong nền kinh tế khi thiếu tiền sẽ vay mượn để bù đắp ngân sách và để chi tiêu bằng cách :
- Vay công chúng bằng việc phát hành trái phiếu chính phủ các loại . Bằng cách này NSNN không tác động đến hoạt động cung tiền của NHTW vì khi phát hành chứng chỉ nợ , công chúng bỏ tiền mua các công cụ nợ này tức là cho nhà nước vay . Đến hạn trả , nhà nước thu thuế để chi trả tiền và lãi cho công chúng và thu hồi các công cụ nợ . Như vậy không ảnh hưởng đến lượng tiện cung ứng vào lưu thông của NHTW . Ưu điểm : dễ thực hiện để có nguồn vốn vay trong dài hạn . Hạn chế : có thể không đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay cho chính phủ
- Vay nước ngoài : vay bằng hàng hóa , ngoại tệ , vàng ... khi các khoản vay này về nước phải được đem đi kí thác tại NHTW để chuyển đổi thành tiền mặt . Như vậy đã tác động tới lượng cung ứng tiền của NHTW . Ưu điểm : tăng lượng dự trữ quốc gia ( National Reserves ) . Khuyết điểm : bị động từ tối tác nước ngoài và kèm theo các điều kiện về kinh tế và chính trị .
-Vay NHTW : tác động trực tiếp đến lượng cung tiền của NHTW . Ưu điểm : nhanh chóng , tiện lợi . Khuyết điểm : dễ gây ra lạm phát .
2 Kênh NHTM : NHTW cấp tín dụng cho NHTM dưới 2 hình thức
- Chiết khẩu hay tái chiết khuấu , tái cầm cố các giấy tờ có giá , các chứng chỉ nợ
- Cho vay có đảm bảo bằng các giấy tờ có giá , hồ sơ tín dụng .
Ưu điểm : tác động gián tiếp đến lãi suất để thực hiện chính sách tiền tệ . Khuyết điểm : khi tái chiết khấu lại các giấy tờ có giá có nghĩa là NHTW đã tham gia gánh chịu một phần rủi ro của nền kinh tế .
3 Kênh thị trường mở : Bằng cách tham gia hoạt động mua bán các giấy tờ có giá , các loại chứng khoán trên thị trường tài chính , NHTW tác động trực tiếp đến lượng tiền trong lưu thông . Ưu điểm : dễ thực hiện , dễ sửa sai khi cần thiết .
4 Kênh thị trường ngoại hối : bằng cách mua bán cách loại ngoại tệ , vàng ... NHTW cũng tác động trực tiếp đến lượng cung ứng tiền trong lưu thông .
Ưu điểm : tác động trực tiếp đến thị trường ngoại hối , có thể khơi tăng nguồn dự trữ quốc gia ( N S ) , trực tiếp quản lí thị trường ngoại tệ và vàng .