PDA

View Full Version : Ưu nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buộcsuzuky
03-06-2010, 07:51 PM
tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ % tính trên tổng số dư tiền gửi các loại mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại ngân hàng trung ương.việc ấn định tỷ lệ dự trữ bắt buộc tùy thuộc vào việc thực hiện chính sách tiền tệ của NHTW.
cơ chế tác động:Khi ngân hàng TƯ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ tác động làm giảm khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại, do đó làm giảm khả năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng thương mại, gián tiếp làm tăng lãi suất cho vay-->đầu tư giảm, sản lượng giảm và ngươc lại.
ưu nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buộc
-tôn trọng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng vì nó được áp dụng không phận biệt đối với các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.
-NHTW có thể tác động nhanh và mạnh đến lượng tiền cung ứng thông qua việc thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc
-NHTW có thể sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc để tạo ra mối quan hệ phụ thuộc về vốn giữa NHTW với các ngân hàng thương mại, từ đó tăng khả năng quản lý, kiểm soát đối với hoạt động của ngân hàng thương mại
nhược điểm
-công cụ này tỏ ra thiếu tính linh hoạt, vì một sự thay đổi nhỏ trong tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ gây ra sự bất ổn đến hoạt động của các ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng có dự trữ thứ cấp thấp
-dự trữ bắt buộc giống như một hình thức thuế thu nhập vô hình đối với các ngân hàng vì các ngân hàng phải giữ lại một phần tiền gửi không được sử dụng vào mục đích sinh lời theo yêu cầu trong khi đó vẫn phải trả lãi tiền gửi cho khách hàng gửi tiền
-công cụ dự trữ bắt buộc rất ít được ngân hàng trung ương sử dụng trong việc điều chỉnh nhưng thay đổi nhỏ trong cung ứng tiền tệ

chenbailang
03-06-2010, 08:01 PM
hình như trong 2008 NHTM với NHTW có tranh luận về vấn đề tỉ lệ dự trữ bao nhiêu là hợp lý sôi nổi lắm thì phải, có bác nào còn nhớ cụ thể hông :big_smile: năm đó em ko lo lắng cho vận mệnh ngành NH lắm :pudency: nên ko quan tâm, hí hí