PDA

View Full Version : Tại sao lãi suất tái cấp vốn lại thường lớn hơn lãi suất chiết khấulionelmessi119
23-12-2009, 12:56 AM
Tại sao lãi suất tái cấp vốn lại thường lớn hơn lãi suất chiết khấu và lãi suất cơ bản thường nằm giữa 2 LS đó?

LS tái cấp vốn> LS cơ bản > ls chiết khấu ??? (từ 5/2008 đến nay luôn như vậy) pa'c na`o bik tra lời hộ e zoi, e cam on nhi`u :smile::smile:

hoacamchuong
23-12-2009, 07:37 AM
chắc bạn đang hỏi vì sao LS tái cấp vốn luôn lớn hơn LS tái chiết khấu :
1. lãi suất tái cấp vốn luôn lơn hơn lãi suất tái chiết khấu vì:
- cho vay tái cấp vốn rủi ro hơn cho vay chiết khấu :
+ tái cấp vốn: NHTW chỉ cầm giữ, quản lý giấy tờ có giá
+ tái chiết khấu: NHTW sở hữu các giấy tờ có giá
- khi cho vay tái CK thì NHTW thu lãi ngay từ đầu kì cho nên LS thực tế của cho vay TCK luôn lớn hơn LS danh nghĩa của nó
vì vậy để cân bằng LS thực tế của cho vay TCK và LS thực tế của TCV nên LS danh nghĩa của TCK thường nhỏ hơn LS danh nghĩa của TCV
2. từ 5/2008 đến nay LS tái cấp vốn > LS cơ bản > LS CK vì:
do cơ chế điều hành lãi suất của NHNN:
Từ năm 2002 đến trước tháng 5/2008, Ngân hàng nhà nước thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận trong hoạt động tín dụng bằng VND và USD của ngân hàng đối với khách hàng theo quyết định số 146/2002QĐ-NHNN. Theo đó các ngân háng xác định lãi suất cho vay theo qua hệ cung cầu vốn trên thị trường và mức độ tín nhiệm đối với khách hàng vay vốn.
Từ giữa tháng 5/2008 đến nay, NHNN áp dụng cơ chế điều hành lãi suất cơ bản:
- Thực hiện cơ chế điều hành lãi suất cơ bản, mà theo đó, các NHTM ấn định lãi suất cho vay tối đa bằng 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố trong từng thời kỳ. Đây là công cụ trực tiếp để kiểm soát lãi suất kinh doanh của NHTM; đồng thời, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt các mức lãi suất nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu để điều tiết lãi suất thị trường tiền tệ. Lãi suất cơ bản được xác định và công bố trên cơ sở xu hướng biến động cung - cầu vốn thị trường, mục tiêu của chính sách tiền tệ và các nhân tố tác động khác của thị trường tiền tệ, ngoại hối ở trong và ngoài nước.
- Thiết lập một hành lang lãi suất thị trường liên ngân hàng với biên độ chênh lệch khoảng 2% để điều tiết lãi suất thị trường: (i) “Trần” là lãi suất tái cấp vốn, “sàn” là lãi suất tái chiết khấu (hiện nay là 7% - 5%/năm); lãi suất cơ bản và lãi suất nghiệp vụ thị trường mở biến động trong phạm vi hành lang này; (ii) Lãi suất nghiệp vụ thị trường mở đóng vai trò định hướng và thực hiện việc “bơm” tiền ra hoặc “hút” tiền về, từ đó tác động đến cung - cầu vốn, lãi suất thị trường liên ngân hàng và lãi suất huy động, cho vay của NHTM.

lionelmessi119
06-02-2010, 01:55 AM
cảm ơn hoacamchuong nhiều nhé:beauty::beauty::beauty::beauty: ,mà hoacamchuong học KT mấy ha?????:big_smile:

whamy04
06-02-2010, 10:59 PM
chắc bạn đang hỏi vì sao LS tái cấp vốn luôn lớn hơn LS tái chiết khấu :
1. lãi suất tái cấp vốn luôn lơn hơn lãi suất tái chiết khấu vì:
- cho vay tái cấp vốn rủi ro hơn cho vay chiết khấu :
+ tái cấp vốn: NHTW chỉ cầm giữ, quản lý giấy tờ có giá
+ tái chiết khấu: NHTW sở hữu các giấy tờ có giá
- khi cho vay tái CK thì NHTW thu lãi ngay từ đầu kì cho nên LS thực tế của cho vay TCK luôn lớn hơn LS danh nghĩa của nó
vì vậy để cân bằng LS thực tế của cho vay TCK và LS thực tế của TCV nên LS danh nghĩa của TCK thường nhỏ hơn LS danh nghĩa của TCV

Không rõ sở hữu theo ý bạn là thế nào?
Tái chiết khấu là NHTW chỉ mua GTCG chứ không có bán, nên thu lãi là sao bạn?

tron79
27-05-2010, 09:07 PM
bạn ơi mình chưa rõ cách giải thích câu 2 của bạn

dragon_awful
27-05-2010, 10:19 PM
Thực ra hình thức tái chiết khấu (TCK) là một bộ phận của hoạt động tái cấp vốn của NHTW cho các NHTM, trong điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo cung cầu tiền ;Tái cấp vốn thì NHTW sẽ cấp tín dụng có bảo đảm cho các NHTM nhằm cung ứng vốn ngắn hạn cho các NHTM .Và lãi suất tái cấp vốn được sử dụng
Còn lãi suất tái chiết khấu là một hình thức của lái suất tái cấp vốn , trong đó NHTW sẽ sử dụng khi tái chiết khấu các thương phiếu và các giât tờ có giá.
Chiết khấu là hình thức mà NHTW sẽ trả lãi và gốc cho các NHTM trước kỳ hạn, vì vậy NHTM nào có lãi suất thấp hơn(so voi giới hạn mà NHTW đưa ra)sẽ được ưu tiên trong hoạt động này (trong đấu giá,...).nên LSTCK<LSTCV.:big_smile

vulonghai2006
03-06-2010, 01:04 AM
hình như tái chiết khấu với tái cấp vốn là 1,đều phải có giấy tờ có giá cả

suzuky
03-06-2010, 09:21 AM
ngân hàng trung tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại dưới hình thức: - tái chiết khấu các giấy tờ có giá,cho vay có bảo đảm bằng hồ sơ tín dụng, cầm cố giấy tờ có giá
Như vậy lãi suất tái cấp vốn đối với các ngân hàng thương mại được xem là chi phí vay vốn
Lãi suất chiết khấu là chính là lãi suất mà khách hàng phải trả cho ngân hàng khi khách hàng đem giấy tờ có giá để đến ngân hàng xin chiết khấu, như vậy lãi suất chiết khấu được xem là khoản thu nhập của ngân hàng, như vậy thu nhập >chi phí thì ngân hàng mới có lời-->lãi suất chiết khấu >lãi suất tái cấp vốn

Conchuonchuon
03-06-2010, 09:40 PM
+Tái chiết khấu (giấy tờ có giá):giữa NHTW-->NHTM
+chiết khấu (giấy tờ có giá):giữa NHTM--->khách hàng
+tái cấp vốn:NHTW cho vay lại các hồ sơ tín dụng của NHTM


*trường hợp NHTW thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ:

như ta đã biết tái chiết khấu là 1 hình thức cấp tín dụng của NHTW cho NHTM,đồng nghĩa với việc NHTW phát hành thêm 1 lượng tiền vào trong lưu thông-->nguy cơ xảy ra lạm phát--->ảnh hưởng xấu đến nền kte

vì vậy ls tái chiết khấu (hay ls tái cấp vốn) phải lớn hơn ls chiết khấu để hạn chế việc cấp tín dụng cho NHTM,hạn chế ảnh hưởng xấu đến nền kte-->NHTW là cứu cánh cuối cùng của các NHTM khi cần thiết ,các NHTM phải tìm mọi cach' để có tiền,nếu vẫn ko đủ thì NHTW có thể cho vay.

*trường hợp NHTW thực hiện chính sách mở rộng tiền tệ:
ls tái chiết khấu sẽ nhỏ hơn ls chiết khấu--->như suzuky nói,NHTM sẽ kinh doanh kiếm lợi do hưởng chênh lệch,còn NHTW thực hiện đc mục tiêu bơm tiền vào lưu thông.

Còn lãi suất cơ bản,dù chính sách tiền tệ nào cũng là lãi suất cho vay thấp nhất của các NHTM chứ:bad_smelly:

winter
03-06-2010, 09:56 PM
LS tái cấp vốn> LS cơ bản > ls chiết khấu
đây chỉ là một sự ngẫu nhiên mang tính thời kì.LS cơ bản không có ý nghĩa thực tế gì cả,phải chăng chỉ có LS cấp vốn>ls chiết khấu.Vì LS tái cấp vốn là biện pháp cuối cùng để NHTM có thanh khoản trở lại,khi phải sử dụng đến biện pháp này thì quá nguy hiểm rồi.
chú ý:hình thức tái cấp vốn dựa trên hồ sơ tín dụng,là một trong những sáng tạo của NHNH Việt Nam,thể hiện sự "cam kết bảo kê" (bail out) đến mức tối đa có thể.

toicanban_1902
21-06-2010, 01:02 PM
mong mọi người đọc cho đúng đề nha: lstck khác với lsck đó, bạn đó hỏi là lstcv và lstck chứ không hỏi lsck:spiderman:

lãi suất cơ bản( tối thiểu) cho nên đây là loại lãi suất nhỏ nhất mà NHTW ấn định cho các ngân hàng làm cơ sở để huy động và cho vay.
mình cũng có ý nghĩ như bạn conchuonchuon.
mình bổ sung thêm tí: trong TH nới lỏng cung tiền của NHTW thì NHTW đóng vai trò là người cấp tín dụng cho NHTM bằng cách TCK các giấp tờ....sau đó NHTM sử dụng nguồn vốn đó cho vay( chiết khấu)--> mà chúng ta dã biết NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ nên để có dc phần lợi nhuận thì LSCK>LSTCK>LSCB.
trường hợp ngược lại nếu NHTW thắt chặt cung tiền thì có thể LSTCK>LSCK.
nếu có gì sai sót mong góp ý nha các bạn

akira_gfs
21-06-2010, 04:36 PM
trang 97 trong sach co ghi ro nhtw cap td cho nhtm duoi hinh thuc tai cap von va tai ck giay to co gia chi la 1 trong cac hinh thuc tai cap von thoi.nen sao lai di so sanh 2 loai ls nay dc.tha ban hoi ls ck va tck nghe co ly hon

Judovip
21-12-2011, 09:04 PM
/ Các giải pháp để hoàn thiện chính sách tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Một là, điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn phù hợp với quan hệ cung cầu vốn trên thị trường tiền tệ: Trong những năm trước mắt, với điều kiện thị trường tiền tệ ở Việt Nam như hiện nay thì lãi suất tái cấp vốn được lựa chọn là lãi suất trần và chiết khấu là lãi suất sàn trên thị trường. Cùng với khung lãi suất này, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở được NHNN sử dụng để định hướng lãi suất thị trường. NHNN sẽ quy định và công bố lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu theo mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ. Những điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu của NHNN cần phải linh hoạt hơn trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường.
Hai là, mở rộng danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch tái cấp vốn. Có thể tiến tới chấp nhận trái phiếu công ty của một ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn hoặc giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành có chất lượng cao, do một tổ chức có uy tín xếp hạng, được chiết khấu trong hình thức chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN với các ngân hàng thương mại.
Ba là, hoàn thiện quy trình thủ tục tái cấp vốn:
+ Thống nhất đầu mối phê duyệt đề nghị NHNN tái cấp vốn đối với các ngân hàng tại NHNN về một Vụ chức năng vì hiện nay, Vụ Tín dụng đang xem xét, phê duyệt đề nghị hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, trái phiếu đặc biệt và phân bổ hạn mức chiết khấu và Sở Giao dịch NHNN là đơn vị xem xét đề nghị chiết khấu, tái chiết khấu của các ngân hàng. Việc xử lý các đề nghị chiết khấu nên tập trung về Vụ Tín dụng để đảm bảo tính thống nhất, tránh phân tán.
+ Khi điều kiện cơ sở hạ tầng cho phép, NHNN nên tính tới việc thực hiện tái cấp vốn qua mạng thông tin nhằm giảm bớt thời gian luân chuyển chứng từ xét duyệt.
Bốn là, tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro đối với giấy tờ có giá sử dụng trong công cụ tái cấp vốn.
(1) Nguồn: Theo Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 3/11/2003 về việc ban hành quy chế cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam với các ngân hàng; Quyết định 94/2004/QĐ-NHNN ngày 20/1/2004 về việc sửa đổi một số điều của quy chế cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN Việt Nam với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1452/2003-QĐ-NHNN của NHNN ngày 3/11/2003; Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003 về ban hành quy chế chiết khấu và tái chiết khấu của NHNN đối với các ngân hàng; Quyết định 1909/QĐ-NHNN ngày 30/12/2005 về việc các TCTD sử dụng một số loại trái phiếu trong các giao dịch tái cấp vốn của NHNN.

man92
24-12-2011, 03:27 PM
Ý kiến mình thế này: tái cấp vốn và tái chiếc khấu là hình thức cho vay của NHTW nhằm cung cấp vốn khả dụng hoặc cứu cánh. Mục đích chủ yếu của nó điều tiếc vĩ mô nền kinh tế..nên việc cái nào rủi ro hơn cái nào xét trong trường hợp này là chưa chính xác.
Còn việc thời gian gần đây: LSTCV>LSTCK là tuy theo thời kì

quydo_03
25-12-2011, 03:36 AM
Ec, sach minh hoc thi tcv la hinh thuc cho vay bang cach ck va tck giay to co gia. Vay thi tck nam trong tcv ma??? Phai khong zay, ah, ai doc tai lieu thay tcv la bang hinh thuc cap td dua trenn hso td the?

giaphuong92
25-12-2011, 02:34 PM
Cô mình thì nói là lstcv áp dụng khi NHTW cho NHTM vay bằng hình thức cầm cố. thía là thía nào :doubt: