PDA

View Full Version : Chiết khấu là gì?các loại hình chiết khấu?bx_bs
18-10-2009, 05:48 PM
e có đọc 1 số khái niệm về chiết khấu mà zẫn chưa hiểu rõ được..:sad:có anh chị nèo giúp e được hok?đưa ra khái niệm rùi kèm theo ví dụ cụ thể để e được rõ hơn...thak nhìu nhìu:sweet_kiss:

chenbailang
18-10-2009, 11:34 PM
Theo mình hiểu, chiết khấu là việc tính giá trị của tiền ( có thể là 1 khoản hay 1 dòng ) về 1 thời điểm ở tương lai.

Nói nôm na thì năm nay bạn có 100 đồng, muốn tính xem 100đồng đó năm sau thành bao nhiêu đồng ( theo tỷ lệ chiết khấu )

Còn trong thương mại, thanh toán thì chiết khấu là việc mua dưới giá trị (mệnh giá) các loại giấy tờ có giá, hoặc những thứ tương đương :feel_good: mục đích của nó là để cho vòng quay vốn đc nhanh hơn

binhnkacb
08-10-2010, 03:25 PM
e có đọc 1 số khái niệm về chiết khấu mà zẫn chưa hiểu rõ được..:sad:có anh chị nèo giúp e được hok?đưa ra khái niệm rùi kèm theo ví dụ cụ thể để e được rõ hơn...thak nhìu nhìu:sweet_kiss:

Do câu hỏi chưa rõ ràng nên tôi trả lời như sau:
Có 2 loại chiết khấu: Chiết khấu thanh toán + chiết khấu thương mại.
1. Chiết khấu thanh toán: Bên bán thường cho bên mua thanh toán chậm từ 10-30 ngày. VD là 30 ngày. Nếu khong có điều khoản chiết khấu thanh toán, bên mua sẽ chiếm dụng hợp pháp khoản tiền này. Bên mua muốn được thanh toán liền sẽ có thêm một khoản tiền để khuyến khích người mua thanh toán cho mình là chiết khấu thanh toán. Nôm na là trả sớm thì bên mua được thêm tiền lãi.
2. Chiết khấu thương mại: Là do mua số lượng nhiều. Bên bán giảm được chi phí so với bán lẻ. -> giảm giá cho người mua.


Chiết khấu như còn là thuật ngữ khác. Như chiết khấu hối phiếu. Chiết khấu dòng tiền....
Bạn phải hỏi câu hỏi rõ ràng, tình huống nào thì mới có câu trả lời đúng.