PDA

View Full Version : Cán cân mậu dịchphong_van28
18-08-2009, 08:55 PM
Cho mình hỏi câu này nha :
Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch của 1 nước :
a.đồng nội tệ xuống giá so với đồng ngoại tệ
b.sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài
c.thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng
d.cả 3 câu đều sai.
Mong các bạn trả lời giùm mình.
Mình nghĩ ở câu b nếu suy luận rằng sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ làm gia tăng dự trự ngoại tệ quốc gia do đó giúp bù đắp lượng ngoại tệ thiếu hụt do thâm hụt.
Nhưng nếu suy luận theo hướng khác việc gia tăng đầu tư nước ngoài sẽ dẫn đến cung ngoại tệ tăng lên đồng ngoại tệ xuống giá , tỉ giá hối đoái giảm dẫn đến kích thích nhập khẩu hạn chế xuất khẩu càng làm gia tăng thâm hụt thương mại.Các bạn có thể giúp mình được không ?

winter
19-08-2009, 08:25 AM
theo mình là đáp C: thu nhập các nước đối tác tăng.
vì cán cân mậu dịch ở đây còn gọi là cán cân thương mai=XK-NK.
A.nội tệ mất giá,1USD đổi được nhiều VND hơn,nhập khẩu có lợi,ko làm thâm hụt.
B.Gia tăng đầu tư trực tiếp,ảnh hưởng nhiều đến cán cân thanh toán chư ko ảnh hưởng nhiều đến cán cân thuơng mai.
C.Thu nhập các nước đối tác tăng cũng chưa chắc tăng xuất khẩu của ta,vì còn phụ thuộc vào cơ cấu xuất nhập khẩu của ta.Nhưng theo công thức NK=a+I*Y.khi thu nhập Y tăng thì NK của các nước đối tác tăng,đối với ta thì nó là xuất khẩu.nên đáp án là C