PDA

View Full Version : Bài tập tình huống môn luật kinh tếsuzuky
12-01-2009, 11:37 PM
Bài 1
Công ty TNHH An Hải (tỉnh H) kí hợp đồng bán cho DNTN chuyên sửa chữa xe máy Bình Minh (tỉnh Đ) Một lô hàng xe máy trị giá 2tỷ VNĐ theo têu chuẩn chất lượng đã đăng kí. Hàng được giao làm 2 đợt :
Đợt 1: 10/3/2006 số lượng 50 chiếc xe máy
Đợt 2: 25/3/2006 số xe máy còn lại
SSố hàng đợt một hai bên đã giao nhận và thanh toán đầy đủ. Số hàng đợt hai bên công ty TNHH An Hải đã không giao hàng theo thoả thuận , lý do vì dây chuyền sản xuất gặp sự cố về mặt kỹ thuật , nên không có hàng giao cho doanh nghiệp như đã thoả thuận và công ty đề nghị doanh nghiệp cho thêm 2 tháng nữa để khắc phục sự coó máy móc . Bên doanh nghiệp chấp nhận và yêu cầu công ty phải giảm giá 5% trên giá trị lô hàng chậm giao . Công ty không chấp nhận yêu cầu đó vì cho rằng đó là lỗi khách quan . Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đẻ bảo vệ quyền lợi cho mình.
Bằng kiế thức lý luận và thực tế anh chị hãy cho biết:
1, Hợp đồng trên là loại hợp đồng gì? Vì sao ?
2, Bên nào đúng bên nào sai ? vì sao ?
3, Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết ?
4, Hướng giải quýêt như thế nào?

Bài 2
Tháng 3/2006 Công ty chăn nuôi và chế biến nông sản A (tỉnh D) kí hợp đồng với công ty chế biến cao su B(tỉnh N) mua lốp xe ô tô các loại trị giá 1 tỷ đồng Công ty A đã ứng trước cho công ty B 300 triệu đồng . Theo hợp đồng ngày 1/3/2006 công ty B giao hàng đợt một cho công ty A trị giá là 400 triệu đồng . Số hàng còn lại sẽ giao tiếp đợt hai là ngày 10/3/2006.
Đến ngày 25/4/2006 theo giấy báo của công ty B, công ty A đến nhận hàng . Qua kiểm tra thấy chất lượng hàng hoá không đảm bảo, do vậy từ chối không nhận hàng và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết .
Biết rằng trong hợp đồng các bên có thoả thuận :
-Vi phạm về chất lượng hàng hoá phạt 6% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm
- Vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng phạt 2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày đầu , 1% cho 10 ngày tiếp theo tổng số không quá 8%
- Không thực hiện hợp đồng phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm
Bằng kiế thức lý luận và thực tế anh chị hãy cho biết:
1. Hợp đồng trên là loại hợp đồng gì ? có hiệu lực pháp luật không ? vì sao?
2. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết ?
3. Hướng giải quyết như thế nào?

Bài 3:
Ngày 10/3/2000 công ty TNHH Sao Mai ( bên A) chuyên kinh doanh may mặc kí hiệp đồng kinh tế số 52/HĐKT bán cho doang nghiệp tư nhân thuơng mại Minh Hải (bênB) số lượng 1000 tấn gạo với chất lượng rõ ràng theo thảo thuận trị giá hợp đồng là 4 tỷ đồng . Hai bên thoả thuận hàng sẽ được giao từ ngày 20 đén 25 tháng 4 tại kho chính của DNTN thương mại Minh Hải đồng thời bên B phải ứng cho bên A số tiền là 15% giá trị hợp đồng vào ngày 16/3
Mặc dù đã ứng tiền theo thoả thuận cho công ty TNHH Sao Mai nhưng do giá gạo có chiều hướng xuống giá . DNTN thương mại đã đề nghị huỷ bỏ hợp đồng đã kí với công ty TNHH . Đồng thời bên B yêu cầu bên A trả lại toàn bộ số tiền đã ứng và lãi suất theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng công thương Việt Nam .
Công ty TNHH Sao Mai đã không chấp nhận và làm đơn kiện lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời đòi phạt 400 triệu đồng.
Bằng quy định của pháp luật hiện hành anh chị hãy:
1.Yêu cầu của các bên có đúng không ? tại sao?
2. Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết ?
3. Hướng giải quyết như thế nào ?

Bài 4
Xí nghiệp chăn nuôi tỉnh S kí hợp đồng bán cho công ty thực phẩm tổng hợp tỉnh L sô0s lượng 300 co lợn thịt loại 70 kg trở lên đẻ sản xuất thịt hộp xuất khẩu . Giá trị hợp đồng là 400 triệu đồng , theo thoả thuận hàng sẽ được giao vào 1 đợt vào tháng 6/ 1998 ngày 20/6/1998, theo thoả thuận xí nghiệp chăn nuôi giao hàng cho công ty thực phẩm . Sau khi nhận hàng , bên công ty thực phẩm chỉ thanh toán cho công ty chăn nuôi số tiền là 350 triệu đồng . Số tiền còn lại , công ty không thanh toán với lý do : số tiền này trừ vào khoản thuế bao gồm thuế sát sinh và thuế xuất khẩu số thịt hộp sản xuất từ 300 con lợn kia . Bên công ty đã đưa ra lý do rằng: trong hợp đồng hai bên đã thoả thuận và ghi nhận “bên xí nghiệp phải chịu các chi phí về thuế “
Tháng 12/1998 bên xí nghiệp chăn nuôi đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyên giải quyết .
Hãy cho biết ;
1. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết ? vì sao?
2. Cách giải quyết như thế nào ?
CÁC BÁC NÀO BIẾT THÌ GIẢI GIÙM CÁI NHA !THANKS A LOT !:big_smile:

MEOLUOICOFER
25-02-2009, 07:26 AM
tui cũng sắp thi môn này rùi mà có bít tí nào về nó đâu!:tire:

ketoannho
26-03-2009, 10:34 AM
Bài 1
Công ty TNHH An Hải (tỉnh H) kí hợp đồng bán cho DNTN chuyên sửa chữa xe máy Bình Minh (tỉnh Đ) Một lô hàng xe máy trị giá 2tỷ VNĐ theo têu chuẩn chất lượng đã đăng kí. Hàng được giao làm 2 đợt :
Đợt 1: 10/3/2006 số lượng 50 chiếc xe máy
Đợt 2: 25/3/2006 số xe máy còn lại
SSố hàng đợt một hai bên đã giao nhận và thanh toán đầy đủ. Số hàng đợt hai bên công ty TNHH An Hải đã không giao hàng theo thoả thuận , lý do vì dây chuyền sản xuất gặp sự cố về mặt kỹ thuật , nên không có hàng giao cho doanh nghiệp như đã thoả thuận và công ty đề nghị doanh nghiệp cho thêm 2 tháng nữa để khắc phục sự coó máy móc . Bên doanh nghiệp chấp nhận và yêu cầu công ty phải giảm giá 5% trên giá trị lô hàng chậm giao . Công ty không chấp nhận yêu cầu đó vì cho rằng đó là lỗi khách quan . Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đẻ bảo vệ quyền lợi cho mình.
Bằng kiế thức lý luận và thực tế anh chị hãy cho biết:
1, Hợp đồng trên là loại hợp đồng gì? Vì sao ?
2, Bên nào đúng bên nào sai ? vì sao ?
3, Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết ?
4, Hướng giải quýêt như thế nào?

Bài 2
Tháng 3/2006 Công ty chăn nuôi và chế biến nông sản A (tỉnh D) kí hợp đồng với công ty chế biến cao su B(tỉnh N) mua lốp xe ô tô các loại trị giá 1 tỷ đồng Công ty A đã ứng trước cho công ty B 300 triệu đồng . Theo hợp đồng ngày 1/3/2006 công ty B giao hàng đợt một cho công ty A trị giá là 400 triệu đồng . Số hàng còn lại sẽ giao tiếp đợt hai là ngày 10/3/2006.
Đến ngày 25/4/2006 theo giấy báo của công ty B, công ty A đến nhận hàng . Qua kiểm tra thấy chất lượng hàng hoá không đảm bảo, do vậy từ chối không nhận hàng và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết .
Biết rằng trong hợp đồng các bên có thoả thuận :
-Vi phạm về chất lượng hàng hoá phạt 6% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm
- Vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng phạt 2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày đầu , 1% cho 10 ngày tiếp theo tổng số không quá 8%
- Không thực hiện hợp đồng phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm
Bằng kiế thức lý luận và thực tế anh chị hãy cho biết:
1. Hợp đồng trên là loại hợp đồng gì ? có hiệu lực pháp luật không ? vì sao?
2. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết ?
3. Hướng giải quyết như thế nào?

Bài 3:
Ngày 10/3/2000 công ty TNHH Sao Mai ( bên A) chuyên kinh doanh may mặc kí hiệp đồng kinh tế số 52/HĐKT bán cho doang nghiệp tư nhân thuơng mại Minh Hải (bênB) số lượng 1000 tấn gạo với chất lượng rõ ràng theo thảo thuận trị giá hợp đồng là 4 tỷ đồng . Hai bên thoả thuận hàng sẽ được giao từ ngày 20 đén 25 tháng 4 tại kho chính của DNTN thương mại Minh Hải đồng thời bên B phải ứng cho bên A số tiền là 15% giá trị hợp đồng vào ngày 16/3
Mặc dù đã ứng tiền theo thoả thuận cho công ty TNHH Sao Mai nhưng do giá gạo có chiều hướng xuống giá . DNTN thương mại đã đề nghị huỷ bỏ hợp đồng đã kí với công ty TNHH . Đồng thời bên B yêu cầu bên A trả lại toàn bộ số tiền đã ứng và lãi suất theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng công thương Việt Nam .
Công ty TNHH Sao Mai đã không chấp nhận và làm đơn kiện lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời đòi phạt 400 triệu đồng.
Bằng quy định của pháp luật hiện hành anh chị hãy:
1.Yêu cầu của các bên có đúng không ? tại sao?
2. Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết ?
3. Hướng giải quyết như thế nào ?

Bài 4
Xí nghiệp chăn nuôi tỉnh S kí hợp đồng bán cho công ty thực phẩm tổng hợp tỉnh L sô0s lượng 300 co lợn thịt loại 70 kg trở lên đẻ sản xuất thịt hộp xuất khẩu . Giá trị hợp đồng là 400 triệu đồng , theo thoả thuận hàng sẽ được giao vào 1 đợt vào tháng 6/ 1998 ngày 20/6/1998, theo thoả thuận xí nghiệp chăn nuôi giao hàng cho công ty thực phẩm . Sau khi nhận hàng , bên công ty thực phẩm chỉ thanh toán cho công ty chăn nuôi số tiền là 350 triệu đồng . Số tiền còn lại , công ty không thanh toán với lý do : số tiền này trừ vào khoản thuế bao gồm thuế sát sinh và thuế xuất khẩu số thịt hộp sản xuất từ 300 con lợn kia . Bên công ty đã đưa ra lý do rằng: trong hợp đồng hai bên đã thoả thuận và ghi nhận “bên xí nghiệp phải chịu các chi phí về thuế “
Tháng 12/1998 bên xí nghiệp chăn nuôi đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyên giải quyết .
Hãy cho biết ;
1. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết ? vì sao?
2. Cách giải quyết như thế nào ?
CÁC BÁC NÀO BIẾT THÌ GIẢI GIÙM CÁI NHA !THANKS A LOT !:big_smile:

sao ko có bài giải nhỉ
:waaaht:

thanhtungtm
06-05-2009, 07:50 PM
Tóm tắt tình huống:
Bên mua A ( quốc tịch Bỉ ).
Bên bán B ( quốc tịch Bỉ ).
Hai bên ký hợp đồng: B cung cấp cho A 150.000 đôi giày nữ trong thời hạn 4 tháng ( từ tháng 8 đến tháng 12 của năm ).
Trong ngày hôm đó, B ký 1 hợp đồng theo điều khoản y hệt ( trừ điều khoản về giá ) với công ty thương mại C ( của Rumani ). Theo đó C sẽ cung cấp cùng một lượng giày cho B.
Khi thực hiên hợp đồng giữa A và B, A không nhận được hàng theo quy cách phẩm chất và theo thời hạn đã thõa thuận trong hợp đồng ( có tới 45000/127000 đôi giày bị lỗi và giao chậm ). Do đó A đã khởi kiện ra trọng tài yêu cầu bồi thường thiệt hại:
 Những khoản lợi nhuận bị mất do không thực hiện được hợp đồng đã ký với khách hàng.
 Sự giảm sút về uy tín thương mại do thất tín với khách hàng quen thuộc. A cung cấp các số liệu về việc kinh doanh với các khách hàng quen thuộc trong hai năm liền trước khi xảy ra vi phạm hợp đồng của B cho thấy ½ khách hàng này đã từ chối tiếp tục làm ăn với A.
B lý giải việc vi phạm hợp đồng với A là do C giao hàng chậm và không đúng quy cách, vì thế là một trở ngại không thể vượt qua của B. Nhân đó B cũng kiện C vì đã vi phạm hợp đồng.
A cho rằng, trên cơ sở trách nhiệm của người ủy thác B phải chịu trách nhiệm của mình về lỗi của người cung cấp C. Hơn nữa theo thông lệ lỗi của người cung cấp không thể coi là một yếu tố bất khả kháng.
cau hoi: B có nằm trong trườn hợp bất khả kháng không. giả sư B vi pham hợp đồng thì b co phải bồi thường thiệt hại không bác nào giúp mình nhé

Tóm tắt tình huống:
Bên mua A ( quốc tịch Bỉ ).
Bên bán B ( quốc tịch Bỉ ).
Hai bên ký hợp đồng: B cung cấp cho A 150.000 đôi giày nữ trong thời hạn 4 tháng ( từ tháng 8 đến tháng 12 của năm ).
Trong ngày hôm đó, B ký 1 hợp đồng theo điều khoản y hệt ( trừ điều khoản về giá ) với công ty thương mại C ( của Rumani ). Theo đó C sẽ cung cấp cùng một lượng giày cho B.
Khi thực hiên hợp đồng giữa A và B, A không nhận được hàng theo quy cách phẩm chất và theo thời hạn đã thõa thuận trong hợp đồng ( có tới 45000/127000 đôi giày bị lỗi và giao chậm ). Do đó A đã khởi kiện ra trọng tài yêu cầu bồi thường thiệt hại:
 Những khoản lợi nhuận bị mất do không thực hiện được hợp đồng đã ký với khách hàng.
 Sự giảm sút về uy tín thương mại do thất tín với khách hàng quen thuộc. A cung cấp các số liệu về việc kinh doanh với các khách hàng quen thuộc trong hai năm liền trước khi xảy ra vi phạm hợp đồng của B cho thấy ½ khách hàng này đã từ chối tiếp tục làm ăn với A.
B lý giải việc vi phạm hợp đồng với A là do C giao hàng chậm và không đúng quy cách, vì thế là một trở ngại không thể vượt qua của B. Nhân đó B cũng kiện C vì đã vi phạm hợp đồng.
A cho rằng, trên cơ sở trách nhiệm của người ủy thác B phải chịu trách nhiệm của mình về lỗi của người cung cấp C. Hơn nữa theo thông lệ lỗi của người cung cấp không thể coi là một yếu tố bất khả kháng.
cau hoi: B có nằm trong trườn hợp bất khả kháng không. giả sư B vi pham hợp đồng thì b co phải bồi thường thiệt hại không bác nào giúp mình nhé

PDHUONGBANKING
17-01-2010, 06:24 PM
THANKS SUZUKY NHIỀU
CÓ BÀO GIẢI NỮA THÌ HAY NHỈ:byebye:

Zen210xichvuong
17-01-2010, 08:58 PM
:too_sad::too_sad: bạn nào bjk , giải dùm yh, plzzz
Mình nghĩ cái vụ công ty giày A, B, C, thì phải phân ra mà giải quyết
Giữa A và B
B và C
__
Thật là rắc rối :burn_joss_stick: Môn nỳ phải cao đ~ mới chết chứ huz huz

:Zen::

funylove
01-04-2010, 11:03 AM
:oh::oh::look:beat_shot::after_boom:_down::too_sad:gtygtyhththtyht5h5rththththth

hyunbin09
02-12-2010, 04:06 PM
:too_sad::too_sad::too_sad:
sap thi rui ma chag bit chu j
help mj
huhu

trung_ngang.FB.Crew
02-12-2010, 04:39 PM
câu hỏi của bạn :haha: suzuki có thể tham khảo văn bản luật "hợp đồng thương mại".

willy_flamel1409
13-06-2011, 08:32 AM
:rap::rap::rap::rap::rap::rap:

heocon_90
13-06-2011, 03:00 PM
Hok có bài giải pùm thiệt đó.:pudency:

thao2191991
13-06-2011, 03:35 PM
Nhìn cái để hoa cả mắt.:beated:

apolitus
13-06-2011, 07:48 PM
Sao mà nó dễ thế...
Rất là dễ chết.... Chưa có bao giờ gặp thuật ngữ bí như hôm nay!
Phải nhờ cầu viện gấp